Báo Lào Cai
Thứ 4, 8/12/2021, 10:58 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam

Quan điểm, tư tưởng về văn hóa nghệ thuật của Hồ Chí Minh luôn luôn có ý nghĩa định hướng cho việc xây dựng nền văn hóa, văn nghệ cách mạng Việt Nam.

 

Nguồn: TTXVN

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết