Báo Lào Cai
Thứ 4, 8/12/2021, 11:19 [UTC+7]
Hotline: 0986575708

Triển khai chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026

LCĐT - Chiều 12/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2026. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai có các đồng chí: Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Quang cảnh hội nghị.

Theo đánh giá, giai đoạn 2016 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động được quan tâm đầu tư; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từng bước được nâng lên cả về chất lượng, số lượng, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận cán bộ, công nhân, viên chức. Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công sở dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa hình thành. 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lào Cai.

Tại Lào Cai, trong 5 năm qua, chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giữa Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Liên đoàn Lao động tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. 100% doanh nghiệp Nhà nước và phần lớn doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã phối hợp với tổ chức công đoàn tuyên truyền đến người lao động về chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động; 97% người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 75% người lao động được tuyên truyền phổ biến pháp luật; 100% người sử dụng lao động, người lao động ở các cụm, khu công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 100% cụm, khu công nghiệp hoàn thiện phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Trong đó, có 1 khu công nghiệp đã xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao để tổ chức hoạt động văn hóa - thể thao phục vụ công nhân, người lao động. Những kết quả này, đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tạo mối quan hệ lành mạnh ổn định, tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân lao động có lối sống văn minh, tác phong công nghiệp, lao động có năng suất, chất lượng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp trong 5 năm qua, đồng thời, nhất trí cao với 6 nội dung mà các bên đã thống nhất cho chương trình ký kết, phối hợp thực hiện trong giai đoạn tới. Đồng chí đề nghị, chương trình phối hợp cần phải cụ thể hóa bằng kế hoạch; xác định mục tiêu cụ thể có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, phù hợp với từng địa phương, ngành nghề, đối tượng đặc thù, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, định kỳ sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Chương trình phối hợp cũng cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026; đồng thời, trao tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân.  (Ảnh trên).

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết