Báo Lào Cai
Thứ 3, 28/6/2022, 18:41 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Bắc Hà: Hơn 75% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia

LCĐT - Hiện, huyện Bắc Hà có 9.690 hộ dân được sử dụng điện lưới, 170/236 thôn, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên đạt 75,5%.

Điện lực Bắc Hà đang quản lý 59 trạm biến áp với công suất 6.038 kvA, trên 136 km đường dây 35 kV và 142 km đường dây 0,4 kV, cấp cấp điện cho 21/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công nhân Điện lực Bắc Hà kiểm tra công tơ điện tại xã Na Hối.

Hiện, huyện Bắc Hà có 3 xã đạt tiêu chí điện theo Bộ Tiêu chí quốc gia nông thôn mới là Tà Chải, Cốc Ly và Lùng Cải.

Huyện Bắc Hà phấn đấu đến năm 2025, toàn bộ các thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết