Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:12 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Triển khai việc khai báo y tế bằng mã QR Code cho người ra vào các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

LCĐT - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 1969 /UBND-VX chỉ đạo việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng quét mã QR Code để khai báo y tế.

Trong nội dung văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của bộ tài liệu “Giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc treo/dán các mã QR Code; đồng thời kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra/vào trụ sở. Yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trước khi vào trụ sở làm việc.

Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp

Chỉ đạo triệt để việc cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trong các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý và trọng điểm đổi với các thành phần như sau:

Người dân tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng điện thoại thông minh;

Toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các khu thương mại, khu công nghiệp có sử dụng điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng quét mã QR Code khi ra/vào nơi làm việc, coi đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động sản xuất.

Học sinh, sinh viên có sử dụng điện thoại di động thông minh tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến trường và các điểm công cộng.

Các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền trên các phương tiện vận tải để vận động hành khách cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến các bến xe, ga tàu...

Các nhà hàng, khách sạn, tổ chức doanh nghiệp, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh lưu trú... yêu cầu khách hàng quét mã QR Code khi sử dụng dịch vụ của đơn vị; Các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền trên các màn hình quảng cáo ngoài trời.

Công dân có điện thoại di động thông minh di chuyển qua các chốt kiểm dịch; Công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn tỉnh cần phải được khai báo điện tử đầy đủ…

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 9 huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code trên địa bàn.

Đặc biệt là chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập các tổ Covid-19 cộng đồng hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR Code khi đến các điểm công cộng.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết