Từ khóa: "xuất khẩu gạo"

9 kết quả

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ vị trí cao nhất

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn giữ vị trí cao nhất

Giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua có sự biến động tăng/giảm nhẹ ở một vài loại. Nhìn chung, giá lúa vẫn neo ở mức cao chưa từng có tại nhiều địa phương giúp nông dân đạt lợi nhuận khá, tích cực sản xuất, đặc biệt là vụ Thu Đông.

fb yt zl tw