Từ khóa: "Xây dựng Đảng"

27 kết quả

Hơn 1.700 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2024

Hơn 1.700 lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2024

Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024. Đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng

Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về công tác xây dựng Đảng và thực hiện Điều lệ Đảng

Ngày 27/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Si Ma Cai về tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Khảo sát phục vụ việc tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng

Chiều 26/2, Đoàn khảo sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 – 2025).

Kỳ vọng mở ra bước tiến mới

Hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kinh tế tư nhân: Kỳ vọng mở ra bước tiến mới

Ngày 21/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 24 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 (Đề án 24). Tại kỳ họp thứ 16 vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố. Phóng viên Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy về nội dung này. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ

93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2023): Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của ngành “vừa hồng, vừa chuyên”, ngang tầm nhiệm vụ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng có vị trí, vai trò rất quan trọng, vừa đáp ứng các tiêu chuẩn chung, vừa phải có những phẩm chất đáp ứng yêu cầu riêng của ngành.

Ký kết Kế hoạch trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai: Ký kết Kế hoạch trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023

Chiều 27/7, tại tỉnh Lai Châu, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lai Châu và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị Ký kết Kế hoạch trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2023.

fb yt zl tw