Từ khóa: "VietGAP"

7 kết quả

Hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững

Hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững

Để bắt kịp và tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, tiêu dùng xanh phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, ngành nông nghiệp Lào Cai đã và đang chú trọng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Tập huấn quy trình canh tác chè VietGAP gắn với triển khai mô hình du lịch sinh thái

Tập huấn quy trình canh tác chè VietGAP gắn với triển khai mô hình du lịch sinh thái

Trong 2 ngày 12 - 13/10, bằng nguồn vốn hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Quy trình canh tác chè VietGAP gắn với triển khai mô hình du lịch sinh thái” cho 30 học viên là cán bộ khuyến nông, nông dân nòng cốt, tổ viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã tại các huyện, xã trọng tâm quy hoạch phát triển trồng chè theo hướng hàng hoá tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw