Từ khóa: "Văn bản quy phạm pháp luật"

5 kết quả

Nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Nỗ lực cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Sáng 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số và công bố kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022); Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2022).

Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Báo Lào Cai - Sáng 11/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

fb yt zl tw