Từ khóa: "Tuyên Quang"

5 kết quả

Bài 3: Liên kết để phát triển bền vững

Hành trình qua những miền di sản Việt Bắc Bài 3: Liên kết để phát triển bền vững

Việt Bắc - tự hào là quê hương cách mạng gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Ngoài những địa danh lịch sử gắn với truyền thống hào hùng của dân tộc, Việt Bắc còn có hàng nghìn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Kế thừa cội nguồn lịch sử, phát huy những giá trị tương lai, Việt Bắc đang ngày càng phát triển hơn, lớn mạnh hơn…

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ làm công tác tuyên giáo

Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho cán bộ làm công tác tuyên giáo

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946), Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại ATK (an toàn khu) Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp. Tuyên Quang một lần nữa trở thành "Thủ đô kháng chiến" của cả nước trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong thời gian đó, thôn Thia, xã Tân Trào là nơi ở và làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương, nay là Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại sự kiện Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại sự kiện Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2

Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023. Đây là cơ hội để Tuyên Quang giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh; thu hút du khách cũng như các nhà đầu tư đến với địa phương.

fb yt zl tw