Từ khóa: "Sán Chải"

5 kết quả

Gần 300 người tham gia các tổ truyền thông cộng đồng ở Sán Chải

Gần 300 người tham gia các tổ truyền thông cộng đồng ở Sán Chải

Việc thành lập các tổ truyền thông cộng đồng là một trong các nội dung cần thực hiện khi triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN).

Người ''vẽ'' lối đi riêng trên nền thổ cẩm

Người ''vẽ'' lối đi riêng trên nền thổ cẩm

Với niềm đam mê thổ cẩm truyền thống, Giàng Thị Chá đã chọn cho mình con đường riêng để khởi nghiệp, đó là phát triển mẫu hoa văn trên nền thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên, để đến được thành công hôm nay, cô gái này cũng trải qua không ít chông gai.

fb yt zl tw