Từ khóa: "Quy hoạch"

7 kết quả

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị lần thứ 17 (phiên bất thường)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị lần thứ 17 (phiên bất thường)

Sáng 4/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Hà tổ chức hội nghị lần thứ 17 (phiên bất thường), nhiệm kỳ 2020 - 2025 để báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà đến năm 2030 và báo cáo một số đồ án quy hoạch theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung các giải pháp đưa Quy hoạch tỉnh vào thực tiễn

Tập trung các giải pháp đưa Quy hoạch tỉnh vào thực tiễn

Báo Lào Cai - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số ngành, địa phương đã phát biểu tham luận, đưa ra một số giải pháp quan trọng để sớm hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Lào Cai: Mở rộng không gian phát triển, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương

Quy hoạch tỉnh Lào Cai: Mở rộng không gian phát triển, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương

Báo Lào Cai - Ngày 29/3/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 316/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030,  tầm nhìn đến năm 2050.  Đây là sự kiện quan trọng khẳng định khát vọng, tầm nhìn và mở rộng không gian, chỉ ra các động lực phát triển để Lào Cai khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam, Trung Quốc.

fb yt zl tw