Quy định 131-QĐ/TW: "Thanh bảo kiếm" cho công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Mới đây, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị, đã ký Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quy định trên được ví như một “thanh bảo kiếm” giúp các cơ quan chức năng và mỗi cán bộ, Đảng viên tự kiểm tra, giám sát, tự soi, tự sửa; đồng thời, hiểu rõ quá trình chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát hiện nay cũng như thời gian tới.

Nhìn từ thực tế, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Trần Quang Đẩu đánh giá, Quy định 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã nhận diện sự "tha hóa quyền lực" có thể xảy ra, từ đó, đưa ra chuẩn mực hành động và tuyên chiến với tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực rất nhạy cảm này. Theo ông Trần Quang Đẩu, tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”; vì vậy, phải luôn kiểm soát quyền lực. Đây cần được coi là giải pháp căn cơ để phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tại nhiều cuộc họp gần đây, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới, trong đó yêu cầu hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn”.

Tâm huyết nhất đối với nội dung chương II, Quy định 131 về: “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”, ông Trần Quang Đẩu cho rằng, việc nhận thức sâu sắc về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát hiện nay là hết sức quan trọng, cần phải được triển khai học tập và thực hiện một cách bài bản nghiêm túc đến từng cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác kiểm tra, giám sát.

Thạc sỹ Đặng Thanh Hưởng, Phó Trưởng ban truyền thông Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đánh giá, Quy định 131-QĐ/TW là bước đi mới nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực của Đảng, Nhà nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Cụ thể, Quy định 131 nêu rõ 22 hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Trong đó, có cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ của đối tượng kiểm tra cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là thông tin, tài liệu, hồ sơ đang trong quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng hoặc thanh tra, kiểm toán.

Theo ông Đặng Thanh Hưởng, thời gian qua, bằng quyết tâm và sự đồng thuận, với phương châm “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đã đạt được những kết quả hết sức nổi bật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”; được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, Đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ông Đặng Thanh Hưởng đề xuất, Nhà nước cần coi trọng phòng ngừa, coi trọng việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, Đảng viên; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, Đảng, Nhà nước phải kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực ngay tại cơ quan, đơn vị, ở tất cả các cấp, các ngành; phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là công việc khó nhưng với sự quyết tâm, tinh thần đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh

Chiều 14/11, tại Phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, tiêu đề của cuốn sách "Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" như là mệnh lệnh của Tổng Bí thư đối với toàn thể đảng viên, quân và dân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Phát huy vai trò trong công tác dân vận tại cơ sở

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Phát huy vai trò trong công tác dân vận tại cơ sở

Thời gian qua, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong công tác dân vận hướng về cơ sở, góp phần tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ổn định an ninh, trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Văn Bàn: Thành lập 2 chi bộ đảng đầu tiên trong đơn vị kinh tế tư nhân

Văn Bàn: Thành lập 2 chi bộ đảng đầu tiên trong đơn vị kinh tế tư nhân

Ngày 7/11/2023, tại huyện Văn Bàn, Đảng ủy xã Chiềng Ken long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Chi bộ Hợp tác xã Thế Tuấn và Đảng ủy xã Nậm Chày công bố quyết định thành lập Chi bộ Nhà máy thủy điện Hỏm Dưới. Đây là 2 chi bộ đảng của đơn vị kinh tế tư nhân đầu tiên tại huyện Văn Bàn.

Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023) Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở một thời đại mới

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã vạch đường cho nhân loại đi đến một xã hội mới, trong đó nhân dân lao động được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023: Khẳng định bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của thí sinh

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2023: Khẳng định bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức của thí sinh

Báo cáo viên có vai trò quan trọng trong việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc tổ chức hội thi cấp tỉnh là dịp để đội ngũ báo cáo viên học hỏi, nâng cao kiến thức và trau dồi kỹ năng nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động.

fb yt zl tw