Từ khóa: "Nội trú"

4 kết quả

Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 19 đến 21/7, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), Đại học Y Hà Nội triển khai áp dụng thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng và Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh.

fb yt zl tw