Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân

LCĐT - Sáng 2/3, tại Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; triển khai kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và chỉ số quản trị hành chính công năm 2023, nhiều đơn vị, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp thực hiện.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân ảnh 1
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện CCHC.

Xác định rõ hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và chất lượng giáo dục, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn tập trung, nỗ lực đẩy mạnh CCHC. Theo kết quả đánh giá của tỉnh, chỉ số CCHC từ năm 2021 đến năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn được xếp trong tốp 1, 2 các sở, ban, ngành tỉnh, đây là sự nỗ lực của ngành, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh. Sở đã đưa ra những quyết tâm trong việc thực hiện và cụ thể hóa thành các kế hoạch nhằm góp phần cải thiện chỉ số CCHC của ngành giáo dục. Nổi bật là đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về CCHC; biểu dương những mô hình, điển hình tiên tiến về thực hiện nhiệm vụ CCHC đến toàn thể cán bộ, viên chức trong ngành thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo, tổ chức lồng ghép nội dung nhiệm vụ tại các buổi học tập nghị quyết, các chương trình tập huấn, hội nghị, các cuộc họp cơ quan. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hóa công sở, Quy chế dân chủ ở cơ sở... Đồng thời tăng cường hoạt động tuyên truyền về CCHC, kiểm soát, rà soát chặt chẽ các thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc sở, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong cải cách thủ tục hành chính. Một điểm nhấn trong công tác CCHC của ngành trong thời gian qua chính là công tác hiện đại hóa hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công tại cơ quan; cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của ngành; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã triển khai thực hiện việc ban hành phương án, đồng thời công bố kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn theo đúng lộ trình, kế hoạch thực hiện...

Những giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong triển khai cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân ảnh 2
Lãnh đạo thành phố Lào Cai chia sẻ những cách làm sáng tạo của địa phương.

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai đã được thường xuyên thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Các cơ quan, đơn vị đã rà soát, bố trí, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; chất lượng văn bản được nâng cao; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng dịch vụ công đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân.

Để nâng cao chất lượng CCHC, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, xây dựng nhiều mô hình nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Hằng năm, thành phố giải quyết hơn 90.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ giải quyết mức độ 3,4 trên 60.000 hồ sơ. Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thành phố đã có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác CCHC trên địa bàn thành phố. Cụ thể, thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, phát huy các sáng kiến, cách làm hay để rút ngắn thời gian giải quyết và thuận tiện cho tổ chức, cá nhân điển hình như việc ứng dụng mã QR code trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Cốc Lếu. UBND thành phố còn sử dụng hệ thống camera giám sát hoạt động của bộ phận một cửa các xã, phường để thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận tại bộ phận này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, giúp bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phát huy được năng lực sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức như thực hiện một số mô hình: Đội kiểm tra trật tự đô thị tự chủ trực thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố quản lý; chuyển giao Trung tâm Y tế thành phố từ Sở Y tế về UBND thành phố quản lý... Sáng tạo trong cải cách hành chính góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước tại thành phố Lào Cai.

Đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Bảo Yên

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân ảnh 3
Lãnh đạo huyện Bảo Yên chia sẻ các giải pháp CCHC tại huyện Bảo Yên.

Những năm qua, tại huyện Bảo Yên, công tác CCHC luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện; triển khai thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử vì dân phục vụ, xây dựng chính quyền thân thiện, trong sạch, minh bạch, hiện đại, nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà.

Để triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác CCHC trong gian tới, huyện Bảo Yên đề xuất một số nội dung cần thực hiện tốt. Thứ nhất, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời triển khai toàn diện, kịp thời các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực. Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách công vụ, cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính và cải cách tài chính công. Tăng cường tính liên thông trong cải cách thủ tục hành chính. Mức độ hiệu quả của giải quyết thủ tục hành chính cần phải được tính trên cơ sở sự hài lòng của người dân về thời gian, kết quả thủ tục được giải quyết. Ba là, tiếp tục nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về CCHC. Bảo đảm sự nhất quán, kiên trì, liên tục. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, của cơ quan chủ trì tham mưu trong công tác tổng hợp, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC trên từng lĩnh vực. Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CCHC; tăng cường, phát huy vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác CCHC. Nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác CCHC; bố trí đủ nguồn lực tài chính cho CCHC và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt CCHC.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đồng hành với phụ nữ vùng biên

Đồng hành với phụ nữ vùng biên

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội Phụ nữ tỉnh phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều mô hình giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn ở địa bàn biên giới, qua đó, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Người dân và doanh nghiệp cần hiểu rõ trách nhiệm của mình

Người dân và doanh nghiệp cần hiểu rõ trách nhiệm của mình

Dự án xây dựng mạch vòng trung áp 35 kV kết nối lộ 391-E20.45 (Tằng Loỏng 3) và lộ 372-E20.54 (Sa Pa) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện huyện Bảo Thắng, thị xã Sa Pa. Dự án được triển khai thi công đi qua địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, nhưng khi bước vào giai đoạn cuối thì bất ngờ có phản hồi từ phía người dân.

Trao nhà “Đại đoàn kết” tại xã Hợp Thành

Trao nhà “Đại đoàn kết” tại xã Hợp Thành

Chiều 25/5, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Hà Phương Thảo ở thôn Tượng 2, xã Hợp Thành.

“Net cỏ” - thời xa vắng

“Net cỏ” - thời xa vắng

Đối với những “game thủ” thế hệ 8x, 9x, quán net chật kín, luôn ám mùi mồ hôi, khói thuốc lại là nơi khởi nguồn những đam mê bất tận của tuổi trẻ một thời. Thế nhưng, trong xu thế “màn hình dọc”, những tiệm net nhỏ dần trôi vào dĩ vãng…

Hội Chữ thập đỏ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức chương trình “Bữa ăn nhân ái”

Hội Chữ thập đỏ Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai tổ chức chương trình “Bữa ăn nhân ái”

Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại Lào Cai đã tổ chức chương trình “Bữa ăn nhân ái” nhằm hỗ trợ sinh viên và người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

fb yt zl tw