Đảng bộ huyện Mường Khương:

Kinh nghiệm từ vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Xuất phát điểm thuộc nhóm huyện nghèo nhất cả nước, sau hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Mường Khương đã đạt nhiều thắng lợi mới, khởi sắc toàn diện nhờ sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, sáng tạo, phương thức lãnh đạo được quan tâm đổi mới, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng, phát huy năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
mk6-4011.png
Vấn đề nâng cao chất lượng TCCSĐ thường xuyên được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương bàn thảo,cho ý kiến. (Ảnh: Cao Chung)

Truyền thống lịch sử hào hùng

Cách đây đúng 74 năm, ngày 1/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương. Yêu cầu cần có tổ chức Đảng tiền phong lãnh đạo phong trào cách mạng tại quê hương Mường Khương đã được đáp ứng. Kể từ đây, dưới ngọn cờ búa liềm, đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết một lòng, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong hôm nay đây, Đảng bộ huyện Mường Khương tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo huyện Mường Khương phát triển toàn diện, hướng tới những mục tiêu mới cao, đẹp hơn.

Ngày 4/4/1949, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Chi bộ Bản Lầu - chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Mường Khương do đồng chí Hà Bắc làm Bí thư và các đảng viên gồm Trần Phượng, Lục Bình Thuỷ, Chu Văn Kiên, Lục Bỉnh Lợi, Lý Hán Sinh. Đến đầu năm 1950, Chi bộ đã được bổ sung thêm các đảng viên Trần Ngôn, Nguyễn Văn Thuận và Lục Bỉnh Ngọc, là những tấm gương tiêu biểu, cách mạng kiên trung khi đó. Nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các phong trào cách mạng đang lên cao, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương từ cơ sở Chi bộ Bản Lầu.

z5180372493099_f2f1fa766f014d08fa21dd3b34d96572.jpg
Huyện ủy Mường Khương luôn coi trọng những giá trị truyền thống trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tại các TCCSĐ xã, thị trấn. (Ảnh: Cao Chung)

Thắng lợi trong bước đầu lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương là đánh bại âm mưu “chia để trị”, “xứ Mường tự trị”, “phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp và các thế lực phản động. Đỉnh cao của thắng lợi là đã lãnh đạo lực lượng vũ trang, các tầng lớp quần chúng Nhân dân nhất tề vùng lên đấu tranh giải phóng huyện Mường Khương vào ngày 11/11/1950.

Năm 1958, Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai, Người đã bày tỏ khen ngợi Mường Khương là huyện sớm tiến hành công tác định canh, định cư, làm phân bón, làm ruộng bậc thang, xoá bỏ cây thuốc phiện, bảo vệ rừng, giải quyết tệ nạn xã hội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, huyện Mường Khương đã chi viện sức người, sức của cho chiến trường với 231 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 27 người đã hy sinh, 14 người đã để lại một phần xương máu tại chiến trường.

Đất nước vừa thống nhất thì các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương lại dũng cảm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của quê hương trong chiến sự biên giới tháng 2 năm 1979.

z5180352001875_0d7f4323b96ec27d3cf1be69b6c9645b.jpg
Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. (Ảnh: Cao Chung)

Thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ huyện tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo bằng phương pháp sáng tạo, chủ động, tích cực, như tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đưa huyện Mường Khương ra khỏi diện nghèo”.

Viết tiếp bài ca thắng lợi

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện Mường Khương tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó sản xuất nông nghiệp - kinh tế nông thôn chuyển biến mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 7%/năm.

Với quyết tâm rất cao của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương có nhiều bước tiến quan trọng. Đến nay, huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 62,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mạng lưới trường lớp phát triển phù hợp; đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tới 99,84%; tỷ lệ học sinh theo học THCS sau cấp tiểu học đạt 84,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99%, qua đó nâng tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi có tốt nghiệp THPT và tương đương tính tới năm 2023 là 60%. Đến nay, huyện Mường Khương có 39/59 trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp độ.

mk6-4011.png
Đảng bộ Khối Giáo dục huyện Mường Khương quan tâm công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. (Ảnh: Cao Cường)

Về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được coi trọng. Nhờ chương trình đầu tư của Nhà nước, đến nay huyện có 16/16 xã duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ đạt 36,4 giường bệnh/vạn dân và 8,9 bác sỹ/vạn dân; lệ phủ bảo hiểm y tế trong cộng đồng đạt 94,2%.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu.

Trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nổi bật là công tác tư tưởng có nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn. Tổ chức, bộ máy cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

z5180369165704_803b718d801ec182b50334bf07b0b946.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo các nội dung công tác với Thường trực Tỉnh ủy khi đi kiểm tra cơ sở.

Đảng bộ huyện cũng đặc biệt quan tâm việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo gương Bác.

Kinh nghiệm từ nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ

Thành công trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mường Khương có một phần quan trọng là nhờ sự quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo với nhiều giải pháp sáng tạo, năng động, linh hoạt, tìm tòi cách cách làm hay và mạnh dạn áp dụng, lan tỏa. Đáng kể đến là công tác nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là đảng bộ các xã, thị trấn.

DSC07578.jpg
Đổi mới phương thức lãnh đạo từ việc gần dân, sát cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng TCCSĐ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ XXIV, Huyện ủy đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện Mường Khương. Buổi hội thảo có sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, các ban Đảng Tỉnh ủy và được kết nối trực tuyến đến 16 điểm cầu tại các xã, thị trấn, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội thảo được đánh giá là bước đi đột phá về tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy đối với TCCSĐ. Nhiều tổng kết lý luận và thực tiễn đã được rút ra thành bài học kinh nghiệm quý sau hội thảo và quá trình lãnh đạo trong hơn nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện. Có thể kể đến như kinh nghiệm về đánh giá vai trò, trách nhiệm công tác của cấp ủy và bí thư cấp ủy xã, thị trấn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở; các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với việc học và làm theo Bác ở các TCCSĐ tại các xã, thị trấn.

z5179038916232_705c79aa1e20c4df4b0c83e6f6b9b748.jpg
Thường trực Huyện ủy Mường Khương và các đồng chí lãnh đạo huyện trò chuyện với Thường trực Đảng ủy và cán bộ thị trấn Mường Khương về công tác xây dựng Đảng.

Điển hình về công tác tư tưởng, tháng 4/2021, Huyện ủy Mường Khương có sự mạnh dạn, sáng tạo là mời Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tới huyện trực tiếp trò chuyện với cán bộ, đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện còn là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ nhờ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, uy tín lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở.

Huyện ủy Mường Khương cũng đề cao chất lượng công tác phát triển, quản lý đảng viên, chất lượng đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới mới công tác dân vận của Đảng.

Đến nay, Đảng bộ huyện Mường Khương có 42 TCCSĐ, gồm 20 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở; 243 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 3.792 đảng viên. Huyện Mường Khương đang có 157/157 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập; tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy đạt 73,2%.

Nhờ các giải pháp về nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của TCCSĐ, năm 2021 huyện Mường Khương có 7 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; năm 2022 có 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đến năm 2023 có 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 TCCSĐ hoàn hành tốt nhiệm vụ.

IMG_0070.JPG
Huyện ủy Mường Khương là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng TCCSĐ. (Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại hội thảo)

Đổi mới phương thức lãnh đạo là việc áp dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn lãnh đạo và cuộc sống. Đối với Đảng bộ huyện Mường Khương, việc lựa chọn nội dung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ là phù hợp với thực tế, đặc thù của địa phương và đã thực sự mang lại hiệu quả rõ nét, hiệu ứng lan tỏa trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bản sắc - sinh thái - liên kết - hạnh phúc

Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bản sắc - sinh thái - liên kết - hạnh phúc

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời công bố quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sáng 24/5), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là bản quy hoạch được Bộ chủ trì xây dựng với nhiều tư duy mới, tầm nhìn mới, mang tính chiến lược và các yếu tố như bản sắc - sinh thái - liên kết - hạnh phúc, thể hiện nội dung quy hoạch.

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

MTTQ huyện Bảo Yên: Hiệu ứng từ các cuộc vận động, phong trào thi đua

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên và các tổ chức thành viên đã đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo nguồn sức mạnh nội sinh, từ đó tạo hiệu ứng, hiệu quả là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương dành ngày thứ Bảy xuống cơ sở nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương dành ngày thứ Bảy xuống cơ sở nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc

Chiều 22/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn nhằm thúc đẩy giải ngân.

Lào Cai đạt nhiều thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 09 về phát triển văn hóa con người

Lào Cai đạt nhiều thành tựu trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Nghị quyết số 09 về phát triển văn hóa con người

Sáng 22/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững.

Biểu dương 46 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024

Biểu dương 46 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024

Sáng 22/5, Công an tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024.

Tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

Tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, tại Nhà Quốc hội, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Khắc phục triệt để bất cập, hạn chế trong quản lý, phát triển nhà ở

Khắc phục triệt để bất cập, hạn chế trong quản lý, phát triển nhà ở

Chiều 21/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý vận hành, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh với đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh; tuyên dương thanh niên, phụ nữ công an cấp xã tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác năm 2024.

fb yt zl tw