Đảng bộ huyện Mường Khương:

Kinh nghiệm từ vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Xuất phát điểm thuộc nhóm huyện nghèo nhất cả nước, sau hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, huyện Mường Khương đã đạt nhiều thắng lợi mới, khởi sắc toàn diện nhờ sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, sáng tạo, phương thức lãnh đạo được quan tâm đổi mới, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng, phát huy năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
mk6-4011.png
Vấn đề nâng cao chất lượng TCCSĐ thường xuyên được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương bàn thảo,cho ý kiến. (Ảnh: Cao Chung)

Truyền thống lịch sử hào hùng

Cách đây đúng 74 năm, ngày 1/3/1950, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương. Yêu cầu cần có tổ chức Đảng tiền phong lãnh đạo phong trào cách mạng tại quê hương Mường Khương đã được đáp ứng. Kể từ đây, dưới ngọn cờ búa liềm, đồng bào các dân tộc huyện Mường Khương đoàn kết một lòng, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác và trong hôm nay đây, Đảng bộ huyện Mường Khương tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo huyện Mường Khương phát triển toàn diện, hướng tới những mục tiêu mới cao, đẹp hơn.

Ngày 4/4/1949, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Chi bộ Bản Lầu - chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Mường Khương do đồng chí Hà Bắc làm Bí thư và các đảng viên gồm Trần Phượng, Lục Bình Thuỷ, Chu Văn Kiên, Lục Bỉnh Lợi, Lý Hán Sinh. Đến đầu năm 1950, Chi bộ đã được bổ sung thêm các đảng viên Trần Ngôn, Nguyễn Văn Thuận và Lục Bỉnh Ngọc, là những tấm gương tiêu biểu, cách mạng kiên trung khi đó. Nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo các phong trào cách mạng đang lên cao, Tỉnh ủy Lào Cai quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương từ cơ sở Chi bộ Bản Lầu.

z5180372493099_f2f1fa766f014d08fa21dd3b34d96572.jpg
Huyện ủy Mường Khương luôn coi trọng những giá trị truyền thống trong công tác xây dựng Đảng, nhất là tại các TCCSĐ xã, thị trấn. (Ảnh: Cao Chung)

Thắng lợi trong bước đầu lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng huyện Mường Khương là đánh bại âm mưu “chia để trị”, “xứ Mường tự trị”, “phỉ hóa toàn dân” của thực dân Pháp và các thế lực phản động. Đỉnh cao của thắng lợi là đã lãnh đạo lực lượng vũ trang, các tầng lớp quần chúng Nhân dân nhất tề vùng lên đấu tranh giải phóng huyện Mường Khương vào ngày 11/11/1950.

Năm 1958, Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai, Người đã bày tỏ khen ngợi Mường Khương là huyện sớm tiến hành công tác định canh, định cư, làm phân bón, làm ruộng bậc thang, xoá bỏ cây thuốc phiện, bảo vệ rừng, giải quyết tệ nạn xã hội.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, huyện Mường Khương đã chi viện sức người, sức của cho chiến trường với 231 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 27 người đã hy sinh, 14 người đã để lại một phần xương máu tại chiến trường.

Đất nước vừa thống nhất thì các lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc huyện Mường Khương lại dũng cảm chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của quê hương trong chiến sự biên giới tháng 2 năm 1979.

z5180352001875_0d7f4323b96ec27d3cf1be69b6c9645b.jpg
Một trong những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện Mường Khương nhiệm kỳ 2020 - 2025 là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. (Ảnh: Cao Chung)

Thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng bộ huyện tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo bằng phương pháp sáng tạo, chủ động, tích cực, như tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thống nhất lựa chọn chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đưa huyện Mường Khương ra khỏi diện nghèo”.

Viết tiếp bài ca thắng lợi

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đến nay, cơ cấu kinh tế của huyện Mường Khương tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó sản xuất nông nghiệp - kinh tế nông thôn chuyển biến mạnh mẽ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hơn 7%/năm.

Với quyết tâm rất cao của hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, xây dựng nông thôn mới huyện Mường Khương có nhiều bước tiến quan trọng. Đến nay, huyện có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 62,5% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, mạng lưới trường lớp phát triển phù hợp; đội ngũ giáo viên được tăng cường và chuẩn hóa; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt tới 99,84%; tỷ lệ học sinh theo học THCS sau cấp tiểu học đạt 84,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99%, qua đó nâng tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi có tốt nghiệp THPT và tương đương tính tới năm 2023 là 60%. Đến nay, huyện Mường Khương có 39/59 trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp độ.

mk6-4011.png
Đảng bộ Khối Giáo dục huyện Mường Khương quan tâm công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. (Ảnh: Cao Cường)

Về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được coi trọng. Nhờ chương trình đầu tư của Nhà nước, đến nay huyện có 16/16 xã duy trì xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ đạt 36,4 giường bệnh/vạn dân và 8,9 bác sỹ/vạn dân; lệ phủ bảo hiểm y tế trong cộng đồng đạt 94,2%.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, phát triển đi vào chiều sâu.

Trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nổi bật là công tác tư tưởng có nhiều đổi mới phù hợp với thực tiễn. Tổ chức, bộ máy cán bộ được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

z5180369165704_803b718d801ec182b50334bf07b0b946.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo các nội dung công tác với Thường trực Tỉnh ủy khi đi kiểm tra cơ sở.

Đảng bộ huyện cũng đặc biệt quan tâm việc nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo gương Bác.

Kinh nghiệm từ nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ

Thành công trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mường Khương có một phần quan trọng là nhờ sự quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo với nhiều giải pháp sáng tạo, năng động, linh hoạt, tìm tòi cách cách làm hay và mạnh dạn áp dụng, lan tỏa. Đáng kể đến là công tác nâng cao chất lượng tổ chức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là đảng bộ các xã, thị trấn.

DSC07578.jpg
Đổi mới phương thức lãnh đạo từ việc gần dân, sát cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng TCCSĐ.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ XXIV, Huyện ủy đã chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện Mường Khương. Buổi hội thảo có sự tham dự của Thường trực Tỉnh ủy, các ban Đảng Tỉnh ủy và được kết nối trực tuyến đến 16 điểm cầu tại các xã, thị trấn, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội thảo được đánh giá là bước đi đột phá về tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Huyện ủy đối với TCCSĐ. Nhiều tổng kết lý luận và thực tiễn đã được rút ra thành bài học kinh nghiệm quý sau hội thảo và quá trình lãnh đạo trong hơn nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện. Có thể kể đến như kinh nghiệm về đánh giá vai trò, trách nhiệm công tác của cấp ủy và bí thư cấp ủy xã, thị trấn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở; các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng gắn với việc học và làm theo Bác ở các TCCSĐ tại các xã, thị trấn.

z5179038916232_705c79aa1e20c4df4b0c83e6f6b9b748.jpg
Thường trực Huyện ủy Mường Khương và các đồng chí lãnh đạo huyện trò chuyện với Thường trực Đảng ủy và cán bộ thị trấn Mường Khương về công tác xây dựng Đảng.

Điển hình về công tác tư tưởng, tháng 4/2021, Huyện ủy Mường Khương có sự mạnh dạn, sáng tạo là mời Giáo sư - Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương tới huyện trực tiếp trò chuyện với cán bộ, đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Kinh nghiệm rút ra từ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện còn là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ nhờ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, uy tín lãnh đạo của đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở.

Huyện ủy Mường Khương cũng đề cao chất lượng công tác phát triển, quản lý đảng viên, chất lượng đảng viên, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và đổi mới mới công tác dân vận của Đảng.

Đến nay, Đảng bộ huyện Mường Khương có 42 TCCSĐ, gồm 20 đảng bộ và 22 chi bộ cơ sở; 243 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 3.792 đảng viên. Huyện Mường Khương đang có 157/157 thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập; tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố có chi ủy đạt 73,2%.

Nhờ các giải pháp về nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của TCCSĐ, năm 2021 huyện Mường Khương có 7 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ; năm 2022 có 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đến năm 2023 có 8 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 34 TCCSĐ hoàn hành tốt nhiệm vụ.

IMG_0070.JPG
Huyện ủy Mường Khương là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh tổ chức hội thảo về nâng cao chất lượng TCCSĐ. (Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại hội thảo)

Đổi mới phương thức lãnh đạo là việc áp dụng các vấn đề lý luận vào thực tiễn lãnh đạo và cuộc sống. Đối với Đảng bộ huyện Mường Khương, việc lựa chọn nội dung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ là phù hợp với thực tế, đặc thù của địa phương và đã thực sự mang lại hiệu quả rõ nét, hiệu ứng lan tỏa trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền các cấp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh

Thiếu hiểu biết pháp luật, kiến thức và kỹ năng khi tham gia giao thông tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là với lứa tuổi học sinh. Trước thực tế đó, Ban An toàn giao thông tỉnh đang triển khai đồng loạt các giải pháp để ngăn ngừa, đẩy lùi tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn cuối của chiến cuộc Ðông-Xuân 1953-1954, quân và dân Ðồng bằng Bắc Bộ đã phối hợp hiệu quả với chiến trường chính, góp phần làm nên Chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Triệu trái tim hướng về Điện Biên Phủ

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, những này này, các điểm di tích lịch sử gắn với Chiến dịch  Điện Biên Phủ có rất đông cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa và du khách đến tham quan. Những hình ảnh dưới đây do Nhóm phóng viên của Báo Lào Cai ghi lại trong chuyến công tác hướng về Điện Biên.

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 19/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025.

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Đội quân xe thồ lên Điện Biên

Sau tết Giáp Ngọ 1954, ngày mồng 5 tháng Giêng, xã đội triệu tập hơn 40 anh em biết đi xe đạp trong đại đội dân quân thường trực của xã họp khẩn cấp. Ai cũng cho là có chuyện tổng động binh. Sau khi nghe lời tuyên bố lý do của ông xã đội trưởng, chúng tôi mới rõ: "Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ra lệnh điều động một trung đội dân quân xe thồ của Thiệu Đô tập trung tại huyện để thành lập đại đội dân công tiếp vận đường dài phục vụ chiến dịch đánh lớn".

Triệu trái tim cùng hướng về đất Tổ

Triệu trái tim cùng hướng về đất Tổ

Nước Việt Nam ta có một di tích lịch sử được các nhà sử học đánh giá là “siêu di tích” - đền thờ 18 đời Vua Hùng, nằm ở vùng đất trung du Phú Thọ - “đất Tổ” của trăm họ dân Việt trên khắp thế giới. Mồng Mười tháng Ba âm lịch, nếu không thể trực tiếp hành hương thắp nhang cúng Tổ thì người Việt Nam mọi miền cùng hướng về đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, thành phố Việt Trì) bái vọng chốn linh thiêng, đó là nơi khởi đầu cho sự mở mang một quốc gia có hàng nghìn năm văn hiến…

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo

Sáng 17/4, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh triển khai dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (Dự án 5) và Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (Dự án 1).

fb yt zl tw