Từ khóa: "khuyến nông"

3 kết quả

Nâng cao ý thức, trách nhiệm mua sắm, sử dụng hàng Việt

Nâng cao ý thức, trách nhiệm mua sắm, sử dụng hàng Việt

Với vai trò Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp mặt trận trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác tập hợp nhằm nêu cao tinh thần đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi công dân về trách nhiệm, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam sản xuất.

Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn bản địa an toàn sinh học

Hiệu quả từ mô hình nuôi lợn bản địa an toàn sinh học

Những năm gần đây, các hộ nuôi lợn bản địa ở vùng cao chịu nhiều thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi, bởi đây là bệnh chưa có vắc-xin phòng và thuốc điều trị hiệu quả. Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã triển khai mô hình nuôi lợn an toàn sinh học tại các xã vùng cao, bước đầu mang lại hiệu quả.

fb yt zl tw