Từ khóa: "gian lận thương mại"

2 kết quả

Không có vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh

Không có vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh

Đó là đánh giá của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) tại cuộc họp đánh giá công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 được tổ chức sáng 7/7.

fb yt zl tw