Duy trì, phát triển vùng nguyên liệu chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới giai đoạn 2024 - 2025

Nhằm tổ chức sản xuất chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới đạt hiệu quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Văn bản số 1562/UBND-NLN yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển vùng nguyên liệu chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung:

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 đã được UBND tỉnh giao; phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đặt ra đến năm 2025. Đồng thời, tuyên truyền vận động Nhân dân về chủ trương, định hướng, chính sách, thị trường, liên kết để bà con yên tâm phát triển sản xuất.

Tổ chức rà soát toàn bộ quỹ đất hiện có trên địa bàn để quy hoạch vùng trồng, bố trí đất sản xuất chuối, dứa, cây ăn quả phù hợp theo định hướng chung của tỉnh và phải đảm bảo duy trì, mở rộng quy mô diện tích. Xây dựng kế hoạch luân chuyển diện tích đất trồng chuối lâu năm, đất trồng cây giá trị thấp sang trồng chuối, dứa, cây ăn quả theo hướng hàng hóa đảm bảo duy trì và mở rộng quy mô diện tích trên địa bàn.

Đối với các vùng trồng chuối bị bệnh vàng lá Panama gây hại nặng, xây dựng kế hoạch, lộ trình chuyển đổi sang trồng các cây trồng khác để cải tạo đất sạch nguồn bệnh; đồng thời chuyển đổi đất trồng cây giá trị thấp sang trồng chuối hàng hóa.

Đối với các vùng trồng cây ăn quả ôn đới, việc lựa chọn đất trồng phải tập trung, liền vùng, liền khoảnh và ưu tiên đất tốt, đất có tầng canh tác > 0,75 m, tơi xốp, nhiều mùn, giàu dinh dưỡng, giữ ẩm và thoát nước tốt, độ dốc < 200; nếu độ dốc > 200 phải làm đường đồng mức, bố trí hàng trồng trên cùng đường đồng mức để hạn chế rửa trôi đất và thuận tiện chăm sóc.

Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, trọng tâm lấy doanh nghiệp, chế biến, tiêu thụ làm đầu mối. Tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, đầu mối thu mua trong và ngoài tỉnh liên kết với nhau hình thành liên kết vùng. Quan tâm chỉ đạo thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững; hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các xã lựa chọn và chứng nhận sản phẩm OCOP, chứng nhận mã số vùng trồng đối với sản phẩm chuối, dứa, mận, lê trên địa bàn tỉnh.

Lồng ghép, huy động các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để tập trung đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Tập trung nguồn lực nhằm xây dựng ổn định và nâng cao chất lượng vùng cây ăn quả ôn đới gắn với sản phẩm OCOP và phát triển du lịch nông nghiệp. Tăng cường quảng bá phát triển mở rộng các mô hình sản xuất gắn với du lịch nông nghiệp, phục vụ nhu cầu du khách góp phần nâng cao giá trị thu nhập.

Phối hợp với các ngành trong quản lý giống cây trồng đặc biệt là giống cây ăn quả, vật tư đầu vào. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường nội tiêu và xuất khẩu. Hướng dẫn áp dụng kỹ thuật quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) tại các vùng trồng giúp tăng cường sức khỏe cây trồng với sâu bệnh hại, đặc biệt là bệnh Panama hại chuối.

Tiếp tục thu hút thêm các doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, chế biến sâu các sản phẩm từ chuối, dứa, quả ôn đới; từng bước nâng tỷ lệ sản phẩm qua chế biến như sản phẩm chuối, mận, đào, lê sấy dẻo, sấy theo công nghệ chiên giòn, dứa đóng hộp hay các loại rượu được làm từ chuối, mận, đào, lê... phù hợp theo quy mô của mỗi loại sản phẩm theo nhu cầu thị trường, để phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bao tiêu sản phẩm cho Nhân dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị liên quan chỉ đạo phát triển vùng trồng chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư đầu vào như giống, phân bón và nhất là thuốc bảo vệ thực vật; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn; đặc biệt là tiêu chuẩn xuất khẩu, kết hợp chuyển đổi giống mới, thâm canh, nâng cao chất lượng bền vững vùng nguyên liệu chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường để tiêu thụ sản phẩm cho người dân địa phương và các doanh nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm giống tập trung nghiên cứu, khảo nghiệm, lựa chọn bộ giống mới, giống chất lượng cao kháng bệnh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, trình độ canh tác của người dân Lào Cai. Xây dựng hệ thống sản xuất, cung ứng giống cây ăn quả chất lượng, sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng.

Sở Công thương

Tăng cường công tác quảng bá xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm chuối, dứa, cây ăn quả ôn đới của Lào Cai. Thường xuyên cung cấp thông tin về nhu cầu thị trường tiêu thụ và giá cả sản phẩm chuối, dứa trong nước và trên thế giới cho Sở Nông nghiệp và Phát triển sản xuất, các địa phương kịp thời nắm bắt và điều tiết sản xuất.

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin về các quy định của nhà nước trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản, đặc biệt các sản phẩm nông sản xuất vào thị trường Trung quốc. Tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân thu mua xuất khẩu chuối, dứa về kho bãi, xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa… qua cửa khẩu.

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà máy, xưởng chế biến, đầu tư công nghệ bảo quản sau thu hoạch phát triển các sản phẩm đóng hộp, nước ép hoa quả đóng chai, rượu hoa quả, mứt chuối, dứa, mận, đào, lê sấy khô phù hợp theo quy mô của mỗi loại sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tạo vùng nguyên liệu ổn định, đảm bảo bao tiêu sản phẩm cho Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hết năm 2023 toàn tỉnh có 2.355 ha chuối, sản lượng 40.000 tấn; 2.200 ha dứa, sản lượng 41.900 tấn; cây ăn quả ôn đới 4.195 ha, sản lượng 10.445 tấn. Tuy nhiên, sản xuất chưa bền vững, hiệu quả chưa cao, diện tích chuối giảm mạnh, quả chuối xuất khẩu giá không ổn định; diện tích cây ăn quả ôn đới tuy có tăng nhưng năng suất, chất lượng thấp; các hình thức tổ chức sản xuất vẫn còn mang tính tự phát; sản phẩm qua chế biến chưa nhiều…

Theo Laocai.gov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vực dậy các công ty lâm nghiệp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW: Vực dậy các công ty lâm nghiệp

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp (Nghị quyết số 30), mặc dù đã được duy trì, củng cố và phát triển nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của 2 công ty lâm nghiệp trên địa bàn vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí còn thua lỗ, nếu lợi nhuận thì cũng rất thấp.

Sáng tạo ở Tả Ngài Chồ

Sáng tạo ở Tả Ngài Chồ

Để nuôi lợn đen hiệu quả và bền vững, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương đã triển khai cách làm sáng tạo, đó là chuyển pha nuôi lợn sinh sản, thiết lập “ngân hàng” giống trong các hộ trên địa bàn.

Nắng tháng 5 gọi mùa mận chín

Nắng tháng 5 gọi mùa mận chín

Bước vào tháng 5, mận Tam Hoa tại huyện vùng cao Bắc Hà bắt đầu “đủng đỉnh” chín. Mới chớm vụ mà ngày nào chị Lục Thanh Xuân, thôn Na Lo, xã Tà Chải cũng tất bật để chuẩn bị vào mùa. Chị Xuân cười nói: Bắt đầu từ giờ đến khoảng 1 tháng nữa, ngày nào cũng chỉ... ăn và đi hái mận.

Một thoáng Hồng Cam

Một thoáng Hồng Cam

Men theo ký ức về bến đò Hồng Cam, chúng tôi tìm về nơi kết nối giữa xã Cam Cọn và một số xã lân cận (Bảo Yên) với các trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh như Bảo Thắng, thành phố Lào Cai. Cứ ngỡ sẽ được đi trên chuyến đò chông chênh đầy gió để sang sông, vậy nhưng từ trong xanh thẳm, cây cầu như sợi chỉ trắng đã nối liền bờ vui.

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật

Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật

Trước tình trạng số thịt gia súc giết mổ được đóng dấu kiểm soát giết mổ bán trên thị trường chiếm tỷ lệ thấp trên tổng số gia súc được giết mổ để kinh doanh, UBND tỉnh đã có văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Năm 2024, phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2024, phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch 239/KH-BCĐ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới

Khai thác thị trường xuất khẩu gạo mới

Năm 2024, Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn 5 tỷ USD. Ngoài nhiệm vụ giữ vững diện tích gieo trồng lúa là 7,1 triệu ha, sản lượng lúa 43 triệu tấn, bảo đảm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, thì việc tập trung khai thác các thị trường mới cho xuất khẩu gạo là yêu cầu cần thiết, nhất là trong điều kiện cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu ngày càng gay gắt hơn.

Vì những miền quê đáng sống

Vì những miền quê đáng sống

Từ ước mong ban đầu xây dựng những miền quê đáng sống, lấy đây là động lực, mục tiêu phấn đấu, giờ đây mục tiêu đó hiển hiện rõ ràng và trở thành thực tế sinh động ở huyện Bảo Thắng.

[Infographic] 10 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai năm 2024

[Infographic] 10 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai năm 2024

Ngày 17/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 220-KH/UBND về phát triển kinh tế - xã hội đối với 10 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tỉnh Lào Cai năm 2024, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã nghèo; giúp người nghèo cải thiện sinh kế, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo; góp phần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo giữa các xã trên địa bàn tỉnh.

Những nghị quyết mang hơi thở cuộc sống

Những nghị quyết mang hơi thở cuộc sống

Nghị quyết đúng, trúng, phù hợp với thực tế, được người dân đồng thuận sẽ là tiền đề quan trọng để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả vào thực tế cuộc sống, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Thành quả nổi bật từ những nghị quyết chuyên về hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại các địa phương là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

fb yt zl tw