Từ khóa: "Du lịch Việt Nam"

6 kết quả

Dấu son lịch sử đánh dấu sự ra đời Du lịch Việt Nam

Kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960-9/7/2023): Dấu son lịch sử đánh dấu sự ra đời Du lịch Việt Nam

Trong những năm tháng chiến tranh, sự ra đời của ngành Du lịch Việt Nam (9/7/1960) là một dấu son lịch sử, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, phục vụ các đoàn khách du lịch ở trong và ngoài nước, đồng thời thể hiện tầm nhìn sâu rộng của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.

Du lịch Việt Nam khẳng định hình ảnh của mình trên bản đồ du lịch thế giới

Du lịch Việt Nam khẳng định hình ảnh của mình trên bản đồ du lịch thế giới

Qua chặng đường hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đã góp phần đáng kể trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hình ảnh du lịch Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn, thân thiện hơn với du khách. Bên cạnh các điểm đến đã khẳng định thương hiệu, các điểm đến mới đang dần khẳng định vị trí và vai trò mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới.

fb yt zl tw