Đồng chí Đặng Xuân Phong chủ trì phiên thảo luận góp ý với 2 dự án luật

Sáng 10/6, dưới sự chủ trì của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tổ đại biểu Quốc hội số 5 (gồm tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai và Vĩnh Long, các đại biểu Quốc hội của 4 tỉnh đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi thảo luận, đại diện cho Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Trưởng đoàn đã có tham luận sâu sắc, đóng góp ý kiến xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi).

z4420502416421_1269277b6a07a7870b3c16d44eadf8ec.jpg
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai chủ trì phiên thảo luận tại Tổ số 5.

Sửa đổi là cần thiết

Theo đại biểu Sùng A Lềnh, việc xây dựng Luật Viễn thông (sửa đổi) là phù hợp với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 29 ngày 17/2/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó khẳng định “hạ tầng số là thiết yếu, bảo đảm an toàn thông tin mạng là then chốt, ưu tiên đầu tư phát triển nhanh, đi trước một bước” và cũng phù hợp với các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

z4420502775193_85cf44f15373247521a5d133df3ee1da.jpg
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Sùng A Lềnh tham luận đối với dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Trên thực tế, Luật Viễn thông năm 2009 đã phát huy ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế nói chung và ngành viễn thông nói riêng, đánh dấu bước phát triển mới về pháp luật viễn thông nước ta. Tuy nhiên, đến nay Luật Viễn thông năm 2009 đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, không còn phù hợp với bối cảnh mới, nhất là cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0. Yêu cầu đặt ra là sớm bổ sung, hoàn thiện Luật Viễn thông để tạo hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân.

Gỡ khó cho doanh nghiệp viễn thông

Góp ý vào những nội dung cụ thể, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - Sùng A Lềnh chỉ rõ: Về chính sách của Nhà nước đối với lĩnh vực viễn thông và sự bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin (Điều 4 và Điều 5 dự thảo Luật), trong đó có nội dung: “Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân; trường hợp phát hiện các hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp, phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an nơi gần nhất”. Theo đại biểu, trên thực tế, nhiều nhà đầu tư tiến hành xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông đang gặp khó khăn, nhất là địa bàn miền núi, vùng cao, hải đảo, biên giới... do địa hình chia cắt mạnh, dân cư sinh sống rải rác.

z4420502810595_ed9d69b8f689f3d2e80db7a362c57e57.jpg
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - Sùng A Lềnh đề nghị Luật cần tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong khi đó, công tác quy hoạch mạng lưới viễn thông của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông tại một số địa phương còn có bất cập, hạn chế, chồng chéo. Quỹ đất dành cho xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông chưa được rõ ràng, cụ thể: Trong chính sách các công trình hạ tầng viễn thông sử dụng diện tích đất là không lớn nên các doanh nghiệp chủ yếu thỏa thuận, mua, thuê đất của người dân để xây dựng công trình trên đất rừng, đất nông nghiệp... chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích nhỏ, rải rác là rất khó khăn, phức tạp về thủ tục hoặc vướng vào các quy hoạch khác.

Một khía cạnh khác, do yêu cầu phục vụ mục đích chính trị và đảm bảo bảo quốc phòng - an ninh nên các doanh nghiệp viễn thông vẫn phải thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng nhiều công trình viễn thông mà không vì yếu tố kinh tế (phi lợi nhuận) trong khi chưa được đảm bảo tính pháp lý nên không được pháp luật bảo vệ tại quy định Điều 5 (dự thảo Luật).

z4420502747522_f05977540ed3159c1f323251f7c19f0d.jpg
Các đại biểu Tổ thảo luận số 5 tích cực nghiên cứu tài liệu.

Các công trình viễn thông được triển khai đầu tư ở địa bàn khó khăn, phức tạp, suất đầu tư lớn, đối tượng dịch vụ ít (phi lợi nhuận) nên khó khăn trong kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực.

Theo đại biểu Sùng A Lềnh, để đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, cần bổ sung, làm rõ các chính sách đối với công trình hạ tầng viễn thông (tại Điều 4, dự thảo Luật), nhất là chính sách về sử dụng đất, chính sách hỗ trợ kêu gọi đầu tư.

“Luật hóa” để tăng tính minh bạch của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - Sùng A Lềnh nhấn mạnh: Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích (Điều 33, dự thảo Luật) có mục tiêu là hỗ trợ dịch vụ viễn thông cho người dân thuộc hộ nghèo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ một số dự án xây dựng công trình hạ tầng viễn thông... nhằm giảm bớt sự chênh lệch về “khoảng cách số” giữa các vùng, miền; đáp ứng cam kết của Việt Nam về quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông công ích khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và phù hợp với xu thế thời đại.

Theo đại biểu, điều cần thiết là tiếp tục duy trì Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích một cách có hệ thống. Tuy nhiên, qua theo dõi thì Quỹ có tổng nguồn thu lớn, nguồn thu đối với Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông là 11.000 tỷ đồng nhưng nội dung chi sử dụng cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ còn thấp, trùng lặp với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước, chủ yếu chi đảm bảo bộ máy, chi hỗ trợ là chính nên tồn Quỹ đang rất lớn, có thời điểm gần đây tồn dư tới 5.145 tỷ đồng.

anh 6 nga 10.6.jpg
Từ đầu kỳ họp đến nay, Tổ thảo luận số 5 đã có hàng chục tham luận đóng góp vào các dự án luật và nghị quyết của Quốc hội.

Từ lý do trên, đại biểu Sùng A Lềnh đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo “luật hóa” các nội dung đã được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng nhằm tăng tính hiệu quả của Quỹ.

Đề nghị phân định rõ từng dịch vụ viễn thông công ích; bổ sung quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại các địa phương trong việc sử dụng và quản lý... để phù hợp với mục tiêu của Quỹ và các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Đại biểu Sùng A Lềnh cũng đề nghị Chính phủ xem xét mở rộng phạm vi sử dụng của Quỹ đối với hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất thiết bị viễn thông; mô hình, giải pháp, nền tảng số, dịch vụ mới, phục vụ các hoạt động viễn thông công ích.

Ngoài tham luận của đại biểu Sùng A Lềnh, dưới dự chủ trì của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai - Đặng Xuân Phong, các đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc, Gia Lai, Vĩnh Long cũng đã có các ý kiến đóng góp vào 2 dự án luật (sửa đổi).

Hết ngày 10/6, kỳ họp thứ 5 (đợt 1), Quốc hội khóa XV tạm nghỉ đến hết ngày18/6/2023 để Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Đợt 2 của kỳ họp sẽ trở lại từ ngày 19/6 đến hết ngày 24/6/2023.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

“Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Là một trong các bước tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, trung tuần tháng 10/2023 sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

 Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ thôn Vạch, xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thôn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Ngày 15/9/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ -HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, HĐN tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 4,5 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện 3 dự án tại huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp xúc cử tri thành phố Lào Cai

Chiều 27/9, tại Nhà văn hóa phường Bình Minh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và các đại biểu Quốc hội của tỉnh đã tiếp xúc với cử tri thành phố Lào Cai, chủ yếu là các xã, phường phía Nam.

Đảng viên tuổi 18

Đảng viên tuổi 18

Từ năm 2020 đến nay, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 14 học sinh được kết nạp Đảng khi đang là học sinh THPT. Quá trình phấn đấu, trưởng thành của các đảng viên trẻ đã truyền cảm hứng cho nhiều học sinh khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Viettel

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Viettel

Chiều 27/9, tại Trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp Đoàn công tác Tập đoàn Viettel do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn làm trưởng đoàn đang có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị định hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm

Sáng 27/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 55 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, bàn phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Cử tri thị xã Sa Pa kiến nghị 23 nội dung đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Cử tri thị xã Sa Pa kiến nghị 23 nội dung đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Sáng 27/9, tại Nhà văn hóa xã Mường Hoa (thị xã Sa Pa), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông: Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Hà Đức Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai (đại biểu Quốc hội khóa XV) đã tiếp xúc cử tri các xã Mường Hoa, Tả Van, Thanh Bình và phường Cầu Mây (thị xã Sa Pa).

Những chuyến bay đêm và vị thế, vai trò Việt Nam với những cơ hội mang tầm chiến lược

Những chuyến bay đêm và vị thế, vai trò Việt Nam với những cơ hội mang tầm chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc rất tốt đẹp chuyến công tác tại Tây bán cầu, tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 17 - 23/9, thăm chính thức Brazil từ ngày 23 - 26/9.

fb yt zl tw