Từ khóa: "Dân vận"

16 kết quả

Ban Dân Vận Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Dân Vận Tỉnh ủy Sơn La ký kết phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Ban Dân Vận Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Dân Vận Tỉnh ủy Sơn La ký kết phối hợp giai đoạn 2023 - 2025

Việc ký kết phối hợp thực hiện công tác dân vận là bước cụ thể hóa biên bản ghi nhớ số 02-BB/TULC - TUSL ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Lào Cai và Sơn La giai đoạn 2021 - 2025.

fb yt zl tw