Từ khóa: "cốc mỳ"

12 kết quả

Hiệu quả cán bộ, đảng viên giúp hộ nghèo ở huyện Bát Xát

Hiệu quả cán bộ, đảng viên giúp hộ nghèo ở huyện Bát Xát

Sau 4 năm thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo trên địa bàn huyện Bát Xát, đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Từ năm 2020 - 2023, huyện Bát Xát có 885 hộ được cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị giúp đỡ thoát nghèo.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Cốc Mỳ

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Cốc Mỳ

Lựa chọn những giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương và ban hành nghị quyết để định hướng người dân đưa vào sản xuất với quy mô hàng hóa, đó là cách làm hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát.

Bát Xát chú trọng chăm sóc rừng trồng

Bát Xát chú trọng chăm sóc rừng trồng

Để nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, cùng với việc vận động người dân chủ động trồng rừng đảm bảo diện tích theo kế hoạch, huyện Bát Xát chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính quyền các địa phương tích cực chỉ đạo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc chăm sóc rừng đúng kỹ thuật.

Kỳ vọng đón làn sóng đầu tư mới

Kỳ vọng đón làn sóng đầu tư mới

Bước vào năm mới, Lào Cai kỳ vọng sản xuất công nghiệp sẽ càng khả quan khi hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp mà tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đang tác động tích cực.

fb yt zl tw