Từ khóa: "chương trình MTQG"

12 kết quả

Lào Cai triển khai 176 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Lào Cai triển khai 176 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

Với mục tiêu phấn đấu ít nhất 80% số hộ thuộc đối tượng thụ hưởng tham gia dự án thoát nghèo và vươn lên thành hộ khá, giàu, trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện 176 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, gồm 65 dự án liên kết (11 dự án cấp tỉnh, 54 dự án cấp huyện), 111 dự án cộng đồng cấp huyện.

Tập trung giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Si Ma Cai: Tập trung giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn huyện Si Ma Cai, giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, huyện đã phân tích những bất cập, hạn chế, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Nhìn từ các huyện nghèo

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia: Nhìn từ các huyện nghèo

Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 đã mang lại những kết quả nổi bật, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai các chương trình MTQG ở địa phương, nhất là tại huyện nghèo gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần có giải pháp căn cơ để phát huy hơn nữa hiệu quả các chương trình trong thời gian tới.

Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thời gian qua, việc tạo sinh kế, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn 2024, phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về những chương trình, chính sách và an sinh xã hội cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.

Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù

Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù

Ngày 23/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc giả trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh


Theo chỉ đạo của đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân xây dựng cơ bản, trên cơ sở ý kiến tham gia vào dự thảo hướng dẫn của các đơn vị, địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

[Infographic] Sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

[Infographic] Sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 6/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND về việc sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

fb yt zl tw