Từ khóa: "Chức danh"

6 kết quả

Bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số

Bảo đảm công bằng trong giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức y tế, dân số

Bộ Y tế cho biết đã nhận được kiến nghị của một số địa phương, đơn vị và cá nhân về việc viên chức dân số ngoài nhiệm vụ chính về công tác dân số còn được phân công nhiệm vụ có yêu cầu trình độ chuyên môn y tế nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề do không được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp y tế.

Trường hợp nào phải thực hành để được cấp mới chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?

Trường hợp nào phải thực hành để được cấp mới chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?

Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Theo đó, tại dự thảo, Bộ Y tế đã nêu rõ các trường hợp phải thực hành, được miễn thực hành để cấp mới chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Một số điểm mới về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý

Một số điểm mới về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý

Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đã kế thừa các nội dung còn phù hợp của Quy định số 262, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với yêu cầu, thực tiễn đặt ra trong tình hình mới…

Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Điều chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên

Ngày 14/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Theo đó, Thông tư mới có một số điểm điều chỉnh đáng chú ý.

fb yt zl tw