Từ khóa: "Cảnh sát giao thông"

8 kết quả

Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Công an thành phố Lào Cai: Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9

Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh nên thành phố Lào Cai có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, đặc biệt vào các dịp lễ, tết. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Công an thành phố Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

fb yt zl tw