Từ khóa: "bảo vệ trẻ em"

4 kết quả

Quan tâm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em

Quan tâm chăm sóc, hỗ trợ trẻ em

Hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tặng quà trẻ nhân dịp lễ, tết và tạo sân chơi, môi trường lành mạnh, hạnh phúc cho trẻ là những việc làm mà Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em huyện Bảo Yên triển khai trong thời gian qua. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Bảo vệ an toàn trẻ em trên không gian mạng

Bảo vệ an toàn trẻ em trên không gian mạng

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 425/KH-UBND nhằm triển khai hiệu quả Quyết định 830/QĐ-TTg ngày 1/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”.

fb yt zl tw