Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 3, 21/3/2023, 10:35 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Hỗ trợ hạt giống và cây quế giống cho người dân huyện Bắc Hà và Văn Bàn

LCĐT - Vừa qua, Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) đã hỗ trợ hạt giống và cây quế giống cho người dân tại huyện Bắc Hà và huyện Văn Bàn.

Dự án đã hỗ trợ 8 tạ hạt giống quế cho Hợp tác xã Bảo Lâm, xã Bảo Nhai và 2 tạ hạt giống quế cho gia đình ông Đặng A San, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà.

Đại diện Dự án VFBC trao hạt giống quế hỗ trợ người dân Bắc Hà và Văn Bàn.

Tại huyện Văn Bàn, dự án đã hỗ trợ 8 tạ hạt giống quế cho Hợp tác xã Tây Bắc, xã Võ Lao và 2 tạ hạt giống quế cho gia đình ông Đặng A Phủ, xã Nậm Tha; hỗ trợ 15.000 cây quế giống cho 6 gia đình tại thôn Nậm Cằm và Nậm Đinh của xã Nậm Dạng.

Việc hỗ trợ hạt giống quế và cây quế giống đạt tiêu chuẩn, rõ nguồn gốc nhằm góp phần nâng cao chất lượng rừng quế, nâng cao sinh kế cho người dân.

Sau khi nhận hạt giống, cây giống, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống, các gia đình đã thực hiện gieo ươm, trồng cây theo đúng kỹ thuật, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển rừng năm 2023.

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết