Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 9/12/2022, 13:32 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Phát hành Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

LCĐT - Sở Thông tin và Truyền thông đã biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Giao diện cuốn sách điện tử “Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” trên mạng internet.

Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm 6 phần chính, trong đó, phần I là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

Phần II truyền tải những nội dung tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân” hóa báo chí.

Phần III là những thông tin về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Kỹ năng xử lý thông tin trên báo chí và mạng xã hội được trình bày tại phần IV của cuốn Sổ tay.

Phần V là thông tin về kỹ năng quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên không gian mạng.

Cuối cùng là phần “Thông tin cần biết”.

Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được xuất bản và phát hành với hai hình thức: Xuất bản, phát hành 200 cuốn bản in, phát trực tiếp cho các sở, ngành, UBND các xã/phường/thị trấn và các đồn biên phòng; bản điện tử được đăng tải trên mạng internet.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân đón đọc sách điện tử “Sổ tay phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” tại các địa chỉ http://lcit.vn/ebook/so_tay/ hoặc quét mã QR Code:

Multimedia

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết