Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 08:58 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Nâng cao chất lượng nước sinh hoạt nông thôn

LCĐT - Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi, trên địa bàn tỉnh hiện có 861 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, trong đó 768 công trình đang hoạt động. Tính đến tháng 11/2021, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh là 95,5%. Nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn, một số công trình cấp nước đã được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, áp dụng công nghệ xử lý nước, nâng tiêu chuẩn nước sinh hoạt từ hợp vệ sinh lên tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch hiện nay đạt gần 40%.

Công trình cấp nước sinh hoạt 7 thôn Tả Trang, xã Quang Kim (Bát Xát) là công trình được đầu tư, nâng cấp để đạt tiêu chuẩn cấp nước sạch cho người dân. Công trình đang áp dụng công nghệ lọc nước bằng áp suất cao trải qua 4 giai đoạn, nước thành phẩm là nước sạch đạt các tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Anh Châu A Lỉ, Tổ trưởng Tổ quản lý công trình cho biết: Công trình ở khu vực miền núi, cứ mưa lớn là nước bị đục. Trước đây, không có kỹ thuật xử lý nên sau những trận mưa lớn là phải tạm dừng cấp nước vài ngày, thậm chí kéo dài cả tuần. Hiện nay, công trình được đầu tư kỹ thuật xử lý nước, chúng tôi vận hành theo đúng quy trình, đảm bảo có nước sạch, an toàn cho người dân sử dụng.

Anh Châu A Lỉ vận hành công trình cấp nước sạch 7 thôn Tả Trang, xã Quang Kim (Bát Xát).

Công trình cấp nước sinh hoạt 7 thôn Tả Trang là 1 trong 32 công trình được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng sử dụng nguồn vốn do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Hiện nay, đã có 30/32 công trình hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng, 2 công trình sẽ được triển khai trong năm 2022. Các công trình đã cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế cho hơn 11.000 hộ khu vực nông thôn. Nước thành phẩm thường xuyên được các cán bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chi cục Thủy lợi) kiểm tra và đánh giá chất lượng.

Chỉ tiêu về nước sạch là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Việc đầu tư nâng cao chất lượng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế cũng góp phần đạt chỉ tiêu 17.1 - tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh (thuộc tiêu chí 17 - môi trường và an toàn thực phẩm) tại nhiều địa phương. Việc nâng cao chất lượng nước sinh hoạt góp phần giảm thiểu các bệnh liên quan đến nước và vệ sinh môi trường, cải thiện sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế từ các công trình cấp nước sinh hoạt vẫn còn thấp. Các công trình cấp nước sinh hoạt mang tính hỗ trợ người dân, không vì mục đích kinh doanh, nên đầu tư đơn giản, chất lượng nước hầu hết chỉ đạt ở mức hợp vệ sinh. Số công trình do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư, áp dụng công nghệ xử lý và khử trùng, đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%, trong đó có 50% được sử dụng nước sạch. “Trong giai đoạn tới, chúng tôi tập trung nâng cấp, sửa chữa và quản lý, vận hành, bảo dưỡng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; tăng và ổn định bền vững tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, đặc biệt ưu tiên khu vực dân tộc thiểu số. Để đạt mục tiêu về nước sạch nông thôn đến năm 2025, vốn đầu tư cần rất lớn, chúng tôi sẽ kêu gọi đầu tư, hợp tác, lồng ghép các chương trình, dự án để có thêm nguồn lực, nỗ lực nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch ở khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân”.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết