Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 20/8/2022, 02:44 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Truy vết và quản lý 136 trường hợp F1 liên quan đến các ca Covid-19

LCĐT – Tính đến ngày 26/11, ngành y tế đã truy vết được 136 trường hợp F1 liên quan đến đoàn công tác đến làm việc tại Ga Xuân Giao (Bảo Thắng), 2 ca F0 có mã số BN1156965, BN1156966, đoàn 5 người Thanh Hóa lên Lào Cai du lịch và trường hợp liên quan đến ca F0 có mã số BN1104409 (Công nhân Thủy điện PaKe).

Cụ thể, thực hiện truy vết các trường hợp liên quan đến đoàn công tác đến làm việc tại Ga Xuân Giao (Bảo Thắng) ngày 24/11/2021, trong đoàn có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25/11/2021, ngành y tế đã truy vết được 26 trường hợp F1, trong đó: thành phố Lào Cai 20 người, Bảo Thắng 6 người. Trường hợp F2 ghi nhận 27 người ở Bảo Thắng. Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định.

Truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca F0 có mã số BN1156965, BN1156966 ghi nhận ngày 24/11/2021 của thành phố Lào Cai

Trường hợp F1 ghi nhận 35 người, trong đó: thành phố Lào Cai 33 người; Bảo Yên 1 người, Văn Bàn 1 người; kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR có 32 mẫu âm tính, 3 mẫu chờ kết quả. Trường hợp F2 ghi nhận 130 người, trong đó: thành phố Lào Cai 126 người, Bát  Xát 3 người, Sa Pa 1 người. Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định.

Truy vết các trường hợp liên quan đến đoàn 5 người Thanh Hóa lên Lào Cai du lịch (trong đoàn có 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngày 23/11/2021)

Trường hợp F1 ghi nhận 13 người, trong đó: Sa Pa 9 người, thành phố Lào Cai 3, Văn Bàn 1; kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR 13 mẫu âm tính. Trường hợp F2 ghi nhận 52 người, trong đó Sa Pa 34 người, thành phố Lào Cai 18 người. Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định.

Truy vết các trường hợp liên quan đến ca F0 có mã số BN1104409 (Công nhân Thủy điện PaKe)

Trường hợp F1 ghi nhận 62 người, trong đó: Si Ma Cai 33 người, Bắc Hà 4 người, Bảo Thắng 22 người, thành phố Lào Cai 3 người; kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR 62 mẫu âm tính. Trường hợp F2 ghi nhận 517 người, trong đó: Si Ma Cai 21 người, Bát Xát 1 người, thành phố Lào Cai 21 người, Bắc Hà 50 người, Bảo Thắng 424 người. Hiện những trường hợp này đã được quản lý, cách ly theo quy định.

Trong ngày, ngành y tế ghi nhận 10 người về từ các tỉnh phía Nam, luỹ kế 1.363 người; đã lấy 1.407 mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm Realtime RT-PCR: Luỹ kế 1.333 mẫu âm tính; 64 mẫu dương tính (Trong đó, 56 mẫu đã công bố mã bệnh nhân, 1 mẫu tái dương tính đang tiếp tục điều trị, 7 mẫu tái dương tính hiện nay đã điều trị khỏi); 10 mẫu chờ kết quả.

Bên cạnh đó, các chốt kiểm dịch đã quản lý được 9.959 người và 3.286 xe; đồng thời, xét nghiệm test nhanh có 826 mẫu âm tính với SARS-CoV-2; 1 mẫu dương tính đã được xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (Mã bệnh BN1179795).

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết