Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 6, 12/8/2022, 09:19 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Sa nhân Mường Khương” và nhãn hiệu tập thể “Chè Ô Long Cao Sơn”

LCĐT - Ngày 11/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai phối hợp với UBND huyện Mường Khương tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận “Sa nhân Mường Khương” và nhãn hiệu tập thể “Chè Ô long Cao Sơn”.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Sa nhân Mường Khương" và nhãn hiệu tập thể "Chè Ô long Cao Sơn" cho UBND huyện Mường Khương và Hội Nông dân huyện Mường Khương.

 “Sa nhân Mường Khương” và “Chè Ô long Cao Sơn” là sản phẩm mũi nhọn có lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Để tăng hiệu quả kinh tế của các sản phẩm trên, cần xây dựng phát triển đồng bộ chuỗi giá trị thông qua xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm, từ đó thúc đẩy quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Xuất  phát từ thực tế cũng như mong muốn của người dân địa phương, việc xây dựng chứng nhận nhãn hiệu “Sa nhân Mường Khương” và “Chè Ô long Cao Sơn” là rất cần thiết. Dự án đã được thực hiện trong 2 năm từ tháng 7/2019 - 7/2021, bao gồm nội dung đăng ký xác lập quyền cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sa nhân Mường Khương” và nhãn hiệu tập thể “Chè Ô long Cao Sơn”; quản lý nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Sau 2 năm triển khai dự án và sau thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm “Sa nhân Mường Khương” và nhãn hiệu tập thể “Chè Ô long Cao Sơn”, chủ Giấy chứng nhận là UBND huyện Mường Khương và Hội Nông dân huyện Mường Khương.

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sa nhân Mường Khương” cho các hộ gia đình.

Việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Sa nhân Mường Khương” và nhãn hiệu tập thể “Chè Ô long Cao Sơn” có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh sa nhân và chè Ô long của địa phương. Sản phẩm được bảo hộ sẽ góp phần tăng giá trị hàng hóa, quảng bá và khẳng định chất lượng, thương hiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, góp phần nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của sản phẩm sa nhân và chè Ô long của huyện Mường Khương trên thị trường.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết