Zalo

Báo Lào Cai
Thứ 7, 13/8/2022, 02:25 [UTC-0]
Hotline: 0986575708

Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

LCĐT - UBND tỉnh vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng và chống người thi hành công vụ.

Trong thời gian gần đây tình trạng chặt, phá rừng, khai thác rừng lấy gỗ, lâm sản trái pháp luật diễn ra phức tạp và hành vi chống người thi hành công vụ có nguy cơ ngày càng gia tăng.

Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan cần tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số 272-Ctr/TU ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh Lào Cai; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, quản lý nghiêm diện tích rừng hiện có, trong đó, tập trung chủ yếu diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cho chủ rừng và chính quyền cấp xã nơi có rừng; triển khai, thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững; triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp xâm hại vào rừng, đốt, phá rừng lấy đất làm nương rẫy; cương quyết phá bỏ các loại cây trồng, các công trình xây dựng trái phép trên diện tích rừng bị xâm hại, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, phòng hộ; thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái pháp luật và buộc khắc phục hậu quả, trồng lại rừng theo quy định; quản lý chặt chẽ, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến gỗ; xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của nhà nước; thu hồi, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở chế biến gỗ, lâm sản không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn theo thẩm quyền. Hằng năm tổ chức kiểm tra, rà soát điều chỉnh phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho phù hợp với điều kiện thực tế, theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Huy động các lực lượng công an, quân đội phối hợp với kiểm lâm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Xử lý nghiêm minh những vi phạm theo pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, các đối tượng chống người thi hành công vụ; tập trung thống kê, điều tra, triệt phá những “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật; rà soát, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng gắn với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Kiểm lâm Bát Xát phối hợp với người dân tuần tra bảo vệ rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành của tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xây dựng, thực hiện nghiêm túc phương án quản lý rừng bền vững; phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; lập cơ sở dữ liệu về diện tích, chất lượng rừng và đất lâm nghiệp đến từng chủ rừng theo quy định;...

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý đất đai; xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vi phạm pháp luật về đất đai; chấm dứt tình trạng hợp pháp hóa việc mua bán, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương đảm bảo nguồn vốn cho việc tăng cường thực hiện các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, quản lý ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an địa phương quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu; tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng còn tồn đọng; thống kê, phân hóa đối tượng “đầu nậu”, chủ đường dây buôn bán lâm sản trái pháp luật, kẻ chủ mưu, thuê, kích động, xúi giục người dân phá rừng, chống người thi hành công vụ, khiếu kiện, vu khống, gây rối mất trật tự xã hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố, các đồn biên phòng, lực lượng dân quân tự vệ địa phương tham gia tích cực vào công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền những điển hình thực hiện tốt về bảo vệ và phát triển rừng; đưa tin kịp thời và khách quan về các vụ phá rừng, phê phán các hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ.

Yêu cầu giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên và thủ trưởng các đơn vị liên quan, các chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị triển khai thực hiện.

Video - Clips

Thời tiết Lào Cai
Lào Cai Dự báo thời tiết