Từ khóa: "Xây dựng"

6 kết quả

Phòng khám Đa khoa Hưng Thịnh - Bảo Thắng dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2024

Phòng khám Đa khoa Hưng Thịnh - Bảo Thắng dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 5/2024

Công ty Cổ phần Y dược Hưng Thịnh đang triển khai hoàn thiện Phòng khám Đa khoa Hưng Thịnh - Bảo Thắng tại tổ dân phố Phú Thành 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Qua đó khẳng định sự phát triển của hệ thống y tế Hưng Thịnh trên hành trình mang dịch vụ y tế chất lượng phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Si Ma Cai tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Si Ma Cai tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với tổng kinh phí thực hiện hơn 26,7 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, huyện Si Ma Cai tập trung triển khai thực hiện, đến thời điểm này đã giải ngân được hơn 17,1 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch đề ra.

fb yt zl tw