Từ khóa: "xăng dầu"

13 kết quả

Làm sao để thu hút nguồn vốn tư nhân vào phát triển bền vững ngành năng lượng?

Làm sao để thu hút nguồn vốn tư nhân vào phát triển bền vững ngành năng lượng?

Để đảm bảo chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, trong giai đoạn 2021 - 2030, với nguồn lực của nhà nước thông qua đầu tư công là rất hạn chế nên nguồn vốn từ khu vực tư nhân được xác định là "trọng yếu". Trong bối cảnh rất nhiều dự án đầu tư vào năng lượng tái tạo thời gian qua gặp các vướng mắc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm sao để thu hút đầu tư tư nhân?

Mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Căn cứ nhu cầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai trong việc xử lý chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại Kho xăng dầu và các cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc công ty, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai kính mời đơn vị dịch vụ tham gia báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Kho xăng dầu và các CHXD trực thuộc công ty (theo danh sách đính kèm).

fb yt zl tw