Xã hội càng phát triển thì công tác dư luận xã hội càng cần được quan tâm

Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội được tổ chức sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_9748.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có đồng chí Từ Thúy Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội.

Đại biểu của tỉnh có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban cán sự đảng, đảng đoàn tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; ban tuyên giáo (tuyên huấn) các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

IMG_9757.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Vũ Xuân Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Vũ Xuân Cường nhấn mạnh: Những năm qua, Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, trong đó công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được đặc biệt quan tâm.

Để cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã xây dựng các đề án theo từng giai đoạn, đặc biệt là đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 28/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội”; Thông báo số 287-TB/TU, ngày 22/1/2016 về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trên địa bàn tỉnh; Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 16/1/2017 về “hoạt động nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội” và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế theo Quy định số 274-QĐ/TU, ngày 19/8/2021 về hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

IMG_9767.JPG

Đồng chí Đỗ Đức Liệu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39 đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 110 lớp tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội, với hơn 6.500 lượt học viên; tiến hành 23 cuộc điều tra xã hội học thông qua các phiếu hỏi phát trực tiếp và kết hợp điều tra nhanh qua internet đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia; tiếp nhận hơn 16.500 tin, bài báo chí, dư luận xã hội phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Những vấn đề Nhân dân quan tâm được các cộng tác viên dư luận xã hội trong tỉnh cung cấp đã phục vụ kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý.

IMG_9773.JPG
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì nội dung thảo luận.

Qua việc nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, nhiều nội dung phản ánh có tác động đến đời sống của Nhân dân đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời. Những nội dung phản ánh dư luận xã hội cơ bản sát với tình hình thực tế và trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh các chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân. Qua đó, việc định hướng tư tưởng dư luận xã hội được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

IMG_9782.JPG
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị dành thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến làm rõ kết quả đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế; cách làm mới, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

IMG_9794.JPG
Bí thư Thị ủy Sa Pa phát biểu tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, xã hội càng phát triển thì công tác dư luận xã hội càng cần được quan tâm. Do vậy, tăng cường công tác dư luận xã hội chính là việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, thể hiện đúng tinh thần nhà nước ta là nhà nước "của dân, do dân và vì dân".

IMG_9807.JPG
Đồng chí Từ Thúy Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Dư luận xã hội phát biểu tại hội nghị.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ còn những diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Đặc biệt, các thế lực thù địch, tổ chức phản động không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá, sẽ càng lợi dụng những khó khăn, thách thức nhằm chia rẽ, kích động, xúi giục gây bất ổn tình hình. Do vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39; Quy định số 274-QĐ/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện công tác dư luận xã hội.

IMG_9811.JPG
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39.

Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phản ánh và phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác, tin cậy cao. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong trao đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng dư luận xã hội.

Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động nắm bắt, phân tích, nhận định, đánh giá, dự báo, tham mưu định hướng các sự kiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội…

Tại hội nghị đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Đề nghị bổ sung “quyền công đoàn” cho 2 đối tượng người lao động tại dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

Hôm nay (18/6), Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV dành buổi sáng làm việc tại Hội trường Diên Hồng để thảo luận về Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi). Tham gia phát biểu trực tiếp tại nghị trường bà Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai nêu ý kiến.

Hai lần về với Điện Biên

Hai lần về với Điện Biên

Tháng 5/2024, Nhân dân cả nước hướng về ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước tròn 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954 - 7/5/2024), buộc thực dân Pháp ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chế độ cai trị tại Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Nếu chỉ cấm hành vi đưa mà không cấm hành vi nhận hối lộ là chưa đầy đủ

Tại phiên thảo luận ở tổ (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai thuộc Tổ đại biểu số 5) chiều 17/6, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai) khi tham gia ý kiến xây dựng Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã nhấn mạnh: “Chỉ cấm hành vi đưa hối lộ mà không cấm hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ là chưa đầy đủ”.

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17.6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan Anh (Lào Cai): Sớm giải quyết các vướng mắc về đào tạo lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 17/6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia ý kiến về nội dung này.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh tại Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024

Từ ngày 14 - 16/6, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình "Điểm tựa của bản làng" lần thứ II, năm 2024 nhằm tôn vinh, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, biển đảo. Tỉnh Lào Cai có 7 người có uy tín tiêu biểu được tôn vinh.

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người cán bộ biên phòng Việt Nam

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 2/6/2024, tại luồng xuất cảnh Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, nữ hành khách Zhong Hongyan, quốc tịch Trung Quốc, sinh ngày 14/11/1959, làm thủ tục xuất cảnh về Trung Quốc. Khi đến bậc lên xuống, hành khách đã bị trượt chân dẫn đến té ngã, phần phía sau đầu chạm với mặt sàn gây chảy máu, choáng.

fb yt zl tw