Từ khóa: "Tung Chung Phố"

3 kết quả

Đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương giám sát chuyên đề về sắp xếp dân cư

Đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương giám sát chuyên đề về sắp xếp dân cư

Ngày 19/4, đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương đã có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, di dịch cư tự do, giai đoạn 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Mường Khương.

fb yt zl tw