Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai

LCĐT - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, chiều 28/2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã dự hội nghị do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự hội nghị, phía Đoàn công tác Trung ương các đồng chí: Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Quân khu 2; thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Về phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy;

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh, các địa phương và đại biểu 26 xã, phường, thị trấn biên giới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 2
Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI nhằm đánh giá những ưu điểm, kết quả đã đạt được và chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 3
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động về thực hiện nghị quyết, cụ thể hóa thành 10 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện, đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011, Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thường xuyên được rà soát, sắp xếp, tinh gọn; công tác phát triển Đảng có chuyển biến tích cực. Về kinh tế, trong 10 năm qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn giữ ở mức cao; tỉnh thực hiện nghiêm nhiệm vụ kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Là tỉnh biên giới, Lào Cai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu dự hội nghị đã phát biểu tham luận, làm rõ hơn những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI tại địa phương, đơn vị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 4
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 5
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 6
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã tham luận về cách làm, kinh nghiệm, tư duy trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 7
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định: Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Lào Cai đã quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nêu trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị Lào Cai tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp cơ bản, bao gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các quan điểm, đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức biên chế lực lượng theo đúng quy định; bảo đảm số lượng và chất lượng; có quy mô và cơ cấu hợp lý theo hướng tinh gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời bình. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nắm vững tình hình địa bàn, “gần dân, sát cơ sở”. Kết hợp hài hòa giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nhân dân. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, trong đó xác định hợp tác quốc tế về chính trị đối ngoại, kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và quản lý biên giới lãnh thổ là trọng tâm.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện giữ rừng, giữ nước, giữ Nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt tốt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đến các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong hoạt động quan hệ đối ngoại, ngoại giao nhân dân theo đúng chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 8
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trao tặng lá cờ Tổ quốc cho Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 9
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trao tặng tỉnh Lào Cai bức ảnh phong cảnh.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã trao tặng đồng chí Trần Tuấn Anh lá cờ Tổ quốc có diện tích 25 m2 tượng trưng cho 25 dân tộc đang sinh sống tại tỉnh, lá cờ đã được sử dụng trong lễ thượng cờ tại cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát vào dịp kỷ niệm 31 năm ngày tái lập tỉnh Lào Cai.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng trao tặng tỉnh Lào Cai bức ảnh đồng chí chụp phong cảnh biên giới Lào Cai.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 10
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 11
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 12
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 18 cá nhân đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

* Đồng chí Trần Tuấn Anh thăm, làm việc tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai, sáng 28/2, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra tại Đoàn kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2, đóng quân tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.

Tham gia đoàn công tác, phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND và lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 13
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 14
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tặng quà Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 báo cáo với đoàn công tác về tình hình của đơn vị, trong đó nêu rõ: Năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị của Đoàn đã tích cực tham gia công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, khám, chữa bệnh. 

Cùng với việc ghi nhận kết quả này, đồng chí Trần Tuấn Anh yêu cầu trong thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cùng địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

Nhân dịp này, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tặng quà lưu niệm cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 15
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 16
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 17
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tỉnh Lào Cai.

Trước đó, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Lào Cai; tham dự lễ chào cờ Tổ quốc tại cột cờ Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 18
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 19
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm và làm việc tại Lào Cai ảnh 20
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham dự Lễ chào cờ Tổ quốc, trồng cây lưu niệm tại cột cờ Lũng Pô và tặng quà Đồn Biên phòng A Mú Sung.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Đại biểu Quốc hội Sùng A Lềnh: Chính sách với đồng bào nên “cho vay” chứ không “cho không”

Dự phiên thảo luận ở tổ trong ngày 25/5 về đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ một số bất cập, khó khăn khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là tại khu vực đặc thù vùng cao, miền núi.

Bát Xát: Hơn 120 đại biểu được tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bát Xát: Hơn 120 đại biểu được tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 25/5, Huyện ủy Bát Xát phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023 và quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 27/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội

Quốc hội thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội

Sáng 25/5, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế-xã hội, trước khi nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trong phiên họp tại hội trường vào buổi chiều.

Tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% theo Nghị quyết của Quốc hội như đề nghị của Chính phủ nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế đang có dấu hiệu suy giảm và sản xuất, kinh doanh hiện gặp nhiều khó khăn.

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác

Lan tỏa các mô hình học và làm theo Bác

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thành phố Lào Cai đã và đang duy trì, nhân rộng nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác, góp phần lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm

Chủ tịch hội phụ nữ nhiệt tình, trách nhiệm

Nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, quan tâm chăm lo đời sống hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - đó là những đức tính nổi bật của chị Nông Thị Nghì - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bản Lầu (huyện Mường Khương).

fb yt zl tw