Tổng Bí thư: Thanh niên Quân đội giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thanh niên Quân đội phải tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", có ý chí chiến đấu cao...

Chiều 11/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã thân mật gặp mặt 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu thuộc các đơn vị trong toàn quân về dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Sau đây, trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt. ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt.

"Thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng - tôi rất vui mừng được gặp mặt các đại biểu ưu tú, đại diện cho 450 đại biểu thuộc các đơn vị trong toàn quân về dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022 - 2027) và hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội đang thực hiện nhiệm vụ trên mọi miền của Tổ quốc.

Trước hết, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, cho tôi gửi tới tuổi trẻ toàn quân lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đều đã biết, một năm khởi đầu từ mùa xuân; một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ; tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Trong lịch sử nước ta, phần lớn các anh hùng, hào kiệt đều lập công, làm nên những sự nghiệp, chiến công chói lọi ở lứa tuổi thanh niên.

Chặng đường lịch sử của thanh niên Quân đội gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Phát huy truyền thống "Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng", với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", trong các giai đoạn cách mạng, thanh niên Quân đội luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; là lực lượng ưu tú của thanh niên Việt Nam; tuổi trẻ Quân đội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân viết nên những trang sử vàng của dân tộc.

Thưa các đồng chí,

Nhìn lại giai đoạn 2017 - 2022, chúng ta nhận thấy, tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến nhanh chóng phức tạp, khó lường, cả thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên Quân đội đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả đạt được 5 năm qua đã được nêu đầy đủ, toàn diện trong báo cáo thành tích của thanh niên Quân đội, tôi chỉ nhấn mạnh thêm một số điểm cụ thể như sau:

Một là, các đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là giáo dục và rèn luyện thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", có ý chí chiến đấu cao; thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ; trong sáng về đạo đức và lối sống; mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy của quân đội.

Hai là, các phong trào hành động cách mạng đạt nhiều kết quả cao, tạo động lực để tuổi trẻ toàn quân xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, xây dựng chính quy, tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19...

Không ít đồng chí đã lập công xuất sắc và anh dũng hy sinh, đó là biểu hiện sinh động của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là những tấm gương sáng cho toàn quân học tập và noi theo, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bồi đắp và làm ngời sáng thêm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Ba là, các tổ chức Đoàn được củng cố, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoạt động đúng chức năng, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phong trào hành động cách mạng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn phong phú, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và tâm lý thanh niên. Điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thanh niên được tăng cường. Hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương được mở rộng, có chiều sâu, hiệu quả.

Những kết quả đạt được của thanh niên Quân đội trong thời gian qua đã góp phần cùng với quân, dân cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên Quân đội dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, và với tình cảm cá nhân, nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, cảm ơn và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ toàn quân đã đạt được trong những năm qua.

Thưa các đồng chí,

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định, công cuộc đổi mới của đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của Nhân dân được nâng lên, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm tực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thành quả đó là kết quả sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của tuổi trẻ.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh…, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta; những vấn đề trên đặt ra yêu cầu đối với thanh niên Quân đội là rất lớn. Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa trong thời gian tới, tôi xin nhấn mạnh thêm một số điểm sau đây để các đồng chí quan tâm tập trung thực hiện:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về thanh niên và công tác thanh niên Quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2015 - 2030 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó xây dựng hình mẫu thanh niên Quân đội "Khát vọng đẹp - trách nhiệm cao; học tập tốt - hành động giỏi; đoàn kết tốt - kỷ luật nghiêm", thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Hai là, tổ chức tốt các phong trào thi đua hành động cách mạng, xung kích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Quân đội; đồng thời ra sức rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực tiễn. Đẩy mạnh phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" gắn với thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Thanh niên Quân đội phải tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực quân sự, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất kinh doanh… Thanh niên Quân đội phải luôn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Quân đội, nhất là ở những nơi khó khăn, gian khổ theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Ba là, tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, góp phần xây dựng Đảng trước một bước. Chủ động phòng ngừa, loại trừ những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", các tác động tiêu cực, nhất là những tệ nạn xã hội và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tác động vào thanh niên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương trên các địa bàn đóng quân, làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt "quân dân" và củng cố "Thế trận lòng dân".

Tích cực tham gia công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục ưu tiên quan hệ, hợp tác với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống.

Bốn là, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tăng cường quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên; tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ chuyên trách công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Quân đội. Chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho thanh niên hoạt động hiệu quả.

Thưa các đồng chí,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước và Quân đội, với khí thế mới, niềm tin mới. Tôi tin tưởng rằng, tuổi trẻ toàn quân chúng ta sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhân dân cả nước.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X - đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương gửi tới các đồng chí và qua các đồng chí, tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân những tình cảm thân thiết, chân thành, lời chào thân ái, lời chúc sức khoẻ, có nhiều niềm vui, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi mới.

Cảm ơn các đồng chí!"

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thôn Đầu Nhuần vững bước theo Đảng

Thôn Đầu Nhuần vững bước theo Đảng

Đầu Nhuần là thôn vùng cao của xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng). Những năm gần đây, thôn có sự đổi thay đáng kinh ngạc: Từ một thôn với phần lớn là hộ nghèo, nay đã trở thành một cộng đồng phát triển bền vững. Kết quả này là nhờ nỗ lực của chính người dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mà nòng cốt là các cán bộ, đảng viên trong chi bộ nông thôn.

“Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 “Chuẩn bị khí thế, xung lực mới”

Là một trong các bước tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, trung tuần tháng 10/2023 sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Nhân sự kiện chính trị quan trọng này, Báo Lào Cai có cuộc phỏng vấn ông Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

Những việc làm thiết thực ở Chi bộ thôn Vạch

 Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở chi bộ thôn Vạch, xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) đã từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thôn đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 3 dự án

Ngày 15/9/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ -HĐND về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, HĐN tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 4,5 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện 3 dự án tại huyện Bảo Yên và huyện Bát Xát.

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam nhận phần thưởng cao quý của nước Cộng hòa Cuba

Tối 27/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez đã tham dự Lễ trao tặng Huân chương cao quý của Nhà nước Cuba tặng 7 Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, nhằm ghi nhận, vinh danh những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước và quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội.

fb yt zl tw