Từ khóa: "Thị trấn Mường Khương"

9 kết quả

Phụ nữ thôn Sả Hồ vươn lên thoát nghèo

Phụ nữ thôn Sả Hồ vươn lên thoát nghèo

Xuất phát từ lợi thế sản xuất nông nghiệp tại địa phương, bằng nhiều mô hình hay, cách làm mới, phụ nữ dân tộc thiểu số tại thôn đặc biệt khó khăn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương) đã và đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò làm chủ kinh tế trong gia đình.

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Lào Cai đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai

Nhằm giảm thiệt hại tính mạng, tài sản cho người dân, bảo vệ những thành quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, hướng đến xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã thực hiện nhiều chương trình, dự án nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

Đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương giám sát chuyên đề về sắp xếp dân cư

Đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương giám sát chuyên đề về sắp xếp dân cư

Ngày 19/4, đoàn giám sát tổ Đại biểu HĐND tỉnh tại Mường Khương đã có buổi giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện Dự án sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, di dịch cư tự do, giai đoạn 2020 – 2022 trên địa bàn huyện Mường Khương.

Nâng cao hiệu quả Ban công tác mặt trận dân cư

Nâng cao hiệu quả Ban công tác mặt trận dân cư

Những năm qua, hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện Mường Khương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đây là “cầu nối” quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân.

fb yt zl tw