Từ khóa: "thế lực thù địch"

15 kết quả

Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Lật tẩy những luận điệu sai trái về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Những ngày qua, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) thì trên mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động và một số kẻ thiếu thiện chí vẫn tìm cách xuyên tạc bản chất, tính chính nghĩa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

Bản sắc không thể mập mờ, lịch sử không thể xuyên tạc

Thời gian gần đây, bám vào một số sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật (VHNT) gây ồn ào trên không gian mạng, nhiều phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại và các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội có tư tưởng thù địch ra sức cổ xúy cho cái gọi là “nói khác”, “nói ngược”...

Xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên trên không gian mạng

Xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên trên không gian mạng

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Trước những tác động đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng văn hóa ứng xử cho thanh niên trên không gian mạng.

Nhận diện âm mưu kích động thành lập “Công đoàn độc lập”: Không thể làm phai mờ vai trò của tổ chức Liên đoàn lao động (Bài cuối)

Nhận diện âm mưu kích động thành lập “Công đoàn độc lập”: Không thể làm phai mờ vai trò của tổ chức Liên đoàn lao động (Bài cuối)

Những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai không ngừng lớn mạnh về chất và lượng, tiếp tục khẳng định rõ là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động Lào Cai.

Nhận diện âm mưu kích động thành lập “Công đoàn độc lập”: Trò hề của thế lực thù địch (Bài 1)

Nhận diện âm mưu kích động thành lập “Công đoàn độc lập”: Trò hề của thế lực thù địch (Bài 1)

Lợi dụng không gian mạng, các thế lực thù địch vờ khoác lên mình chiếc áo “Công đoàn” với những lời lẽ, từ ngữ hấp dẫn như “dân chủ”, “độc lập”, “nhân quyền” để cổ súy, rêu rao, kích động thành lập cái gọi là tổ chức “Công đoàn độc lập”. Thực chất đó là âm mưu thâm độc của thế lực thù địch nhằm xây dựng tổ chức chính trị đối lập để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đả phá chế độ ta từ bên trong.

Lợi dụng văn học, nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá đất nước

Lợi dụng văn học, nghệ thuật để xuyên tạc, chống phá đất nước

Văn học, nghệ thuật là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nhận thấy sức mạnh to lớn đó, thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng, biến văn học, nghệ thuật thành công cụ đắc lực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Thực trạng này đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

"Lá chắn thép" bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022: "Lá chắn thép" bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 do Quốc hội ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để quyền làm chủ của Nhân dân được thực hiện tốt hơn tại cơ sở, góp phần đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, được ví như “lá chắn thép” bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân.

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Cảnh giác với chiêu trò lợi dụng ChatGPT để xuyên tạc, chống phá

Thời gian qua, với sự xuất hiện của ứng dụng ChatGPT đã tạo nên một "cơn sốt" toàn cầu trên lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó có những hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam. Tuy nhiên, ChatGPT đang bị các thế lực thù địch, một số đối tượng phản động sống lưu vong sử dụng, phục vụ cho mục đích đen tối để chống phá Việt Nam.

fb yt zl tw