Từ khóa: "Tây Nguyên"

3 kết quả

Phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên

Phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên

Chiều 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

fb yt zl tw