Từ khóa: "Tăng lương"

11 kết quả

Chậm thực hiện một chính sách tốt!

Chậm thực hiện một chính sách tốt!

Vừa qua, câu chuyện chậm trả lương hưu tăng thêm làm người về hưu chưa được vui nhiều, mặc dù cơ quan chức năng đã giải thích lý do. Song dư luận cho rằng tăng lương hưu là một chính sách tốt, tuy nhiên chậm trả lương hưu theo mức mới dễ làm giảm ý nghĩa một chính sách tốt.

Bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân khi tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân khi tính đúng, tính đủ giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lộ trình thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) là xu hướng tất yếu để tạo minh bạch, công bằng trong vận hành lĩnh vực y tế theo cơ chế thị trường; đồng thời phải bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, nhất là đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao chất lượng KCB.

fb yt zl tw