Từ khóa: "Tằng Loỏng"

3 kết quả

Thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp mới

Thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp mới

Theo Sở Công Thương, mục tiêu của tỉnh đặt ra đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân trên 10%, tương ứng giá trị sản xuất công nghiệp hơn 100.000 tỷ đồng. Nếu không tập trung đầu tư xây dựng được các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, đón đầu xu hướng chuyển dịch vốn, công nghiệp sẽ khó đạt mục tiêu đề ra.

Bảo Thắng cần làm tốt hơn nữa vai trò, vị thế đầu tàu, dẫn dắt

Bảo Thắng cần làm tốt hơn nữa vai trò, vị thế đầu tàu, dẫn dắt

Báo Lào Cai - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khi chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Thắng về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương năm 2023 tổ chức tại trụ sở Tỉnh ủy vào chiều
11/4.

fb yt zl tw