Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU

LCĐT - Chiều 6/7, Ban Chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổ giúp việc và thường trực ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến với UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. 

Theo đánh giá, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trong 6 tháng đầu năm đã đạt một số kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết đã được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện; nhân dân rất phấn khởi đón nhận và phản hồi tích cực về chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Hoàn thành cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết 10-NQ/TU trên internet, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức hội nghị làm việc với Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tổ chức đoàn công tác của Tỉnh ủy Lào Cai đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp hàng hóa và du lịch tại tỉnh Sơn La.

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 2
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Các ngành hàng chủ lực đã được các địa phương xác định rõ và xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững, hướng tới các tiêu chuẩn sản xuất hàng hóa. Các chỉ tiêu trồng mới các cây trồng chủ lực cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Tỉnh đã đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp. Đến nay có 44 dự án của các doanh nghiệp, hợp tác xã đang triển khai đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; bước đầu sử dụng các giống có năng suất, chất lượng như: Giống chuối tiêu xanh, chuối GL3-5; dứa Queen giống MD2… phù hợp với chế biến và thị trường tiêu thụ.

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 3
Đại biểu các địa phương thảo luận tại hội nghị. 

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã chủ động tìm kiếm, thu hút các nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đặc biệt là dự án chế biến nông sản. Các địa phương như huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Si Ma Cai đã có bước đầu thành công trong việc thu hút, kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến.

Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện; chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tổ chức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa thời gian qua: Quy mô còn nhỏ, sản lượng chưa nhiều; hình thức tổ chức sản xuất còn yếu, cơ bản vẫn là kinh tế hộ; quan hệ sản xuất chậm đổi mới; phần lớn hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, thiếu sự liên kết giữa các thành viên, không góp vốn điều lệ; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp còn hạn chế; thị trường tiêu thụ thiếu ổn định…

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn, tồn tại trong triển khai Nghị quyết 10-NQ/TU tại cơ sở như: Cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp; ưu tiên thu hút và tạo môi trường làm việc cho lao động trẻ tại nông thôn; cần rà soát, đánh giá lại các hợp tác xã, có chính sách phát triển hợp tác xã mới phù hợp với nền kinh tế; quan tâm đào tạo nghề cho người dân tham gia các hợp tác xã nông nghiệp…

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 4
Thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành nêu ý kiến tại hội nghị. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Chúng ta đã chỉ ra nhiều khó khăn, tồn tại. Ngoài những yếu tố khách quan cần phải thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan như công tác phối hợp giữa ngành với địa phương, cách hiểu của mỗi địa phương về chính sách hỗ trợ còn có sự khác biệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, coi việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả năm và nhiệm kỳ. Thường xuyên bám sát thực tiễn để cập nhật, dự báo và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tập trung chỉ đạo xây dựng, đổi mới quan hệ trong tổ chức sản xuất, chuyển mạnh từ kinh tế cá thể nhỏ lẻ, hiệu quả thấp sang kinh tế tập thể, trọng tâm là phát triển hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp vào liên kết tiêu thụ. 

Đồng chí Đặng Xuân Phong yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, người đứng đầu các ngành, địa phương vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Cơ quan thường trực tâm huyết hơn nữa, bám sát cơ sở để kịp thời giải quyết những tồn tại, hạn chế phát sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU và các nội dung chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đã ban hành. Chủ động lồng ghép, bố trí nguồn lực tại địa phương để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa...

* Chiều 6/7, Ban Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến và thi trắc nghiệm trên internet theo tuần, mỗi tháng có 1 tuần thi. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 18/4/2022 và kết thúc vào ngày 12/6/2022 (3 tuần thi).

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 5
Trao giải cho 7 tập thể. 

Cuộc thi tập trung vào nội dung chính trong Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy về "Chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và một số nghị quyết, đề án quan trọng của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Sau 3 tuần thi đã có 53.887 tài khoản trong và ngoài tỉnh đăng ký thi, với 1.428.414 lượt thi. Tính trung bình mỗi người dân Lào Cai tham gia thi 1,95 lượt. Các địa phương có lượt người dự thi cao như: Bảo Thắng (16.108 tài khoản với 208.361 lượt thi), Sa Pa (10.982 tài khoản với 63.869 lượt thi), Bát Xát (10.898 tài khoản với 214.719 lượt thi).

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 6
Trao giải cho các cá nhân huyện Bát Xát đoạt giải tại cuộc thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 7 tập thể và 57 cá nhân; trong đó, giải tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích; giải cá nhân gồm 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 15 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Theo đánh giá, cuộc thi đã thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia; tạo sự lan tỏa sâu sắc, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy.

Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo trong phát động, hướng dẫn, đôn đốc, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia thi và đạt nhiều giải cá nhân, điển hình như huyện Bát Xát (21 giải), Bảo Yên (15 giải), Bảo Thắng (7 giải)… Cuộc thi cũng nhận được sự quan tâm và tham gia dự thi của nhiều cán bộ, đảng viên, người dân tại một số tỉnh, thành phố như: Bạc Liêu, Yên Bái, Phú Thọ, Bình Dương…

Tăng cường tuyên truyền, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU ảnh 7
Trao giải cho các cá nhân huyện Bảo Thắng đoạt giải. 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Thời điểm này, hàng ngàn thanh niên đang sẵn sàng lên đường nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm, thể hiện lý tưởng cao đẹp, tình yêu của người thanh niên đối với Tổ quốc.

Hoàn thành toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hoàn thành toàn bộ nội dung Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ngay sau Phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát hành sớm các thông báo kết luận, đồng thời, các cơ quan tích cực chuẩn bị cho các phiên họp thường kỳ và phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật trong tháng 3.

Khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024

Khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024

Tối 22/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Nhà văn hóa tổ 27, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai (trong không gian tổ chức Lễ hội đền Thượng), Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Lào Cai tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024.

Duy trì lực lượng, không để ngọn lửa bùng phát trở lại

Duy trì lực lượng, không để ngọn lửa bùng phát trở lại

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chiều 22/2, các lực lượng vẫn tiếp tục duy trì quân số tại các điểm xảy ra cháy rừng, tiến hành rà soát kỹ từng gốc cây, thảm thực bì để xử lý dứt điểm tàn tro, không để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 22/2, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Thủ tục cấp ''Sổ đỏ'' lần đầu

Thủ tục cấp ''Sổ đỏ'' lần đầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai.

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên các lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên

Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Hòa Bình thăm, động viên các lực lượng chữa cháy rừng Hoàng Liên

Sáng 22/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng Lào Cai vững mạnh toàn diện

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật

Chiều 21/2, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì phiên họp nghe báo cáo về Đề án “Nghiên cứu, đồng bộ hóa chính sách dân tộc trong hệ thống chính sách, pháp luật theo các nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013”.

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Chính ủy Quân khu 2 gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai tham gia chống cháy rừng tại Sa Pa

Ngày 21/2, Chính ủy Quân khu 2 đã có Thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai. Bức thư có đoạn: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích đáng tự hào của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai và các lực lượng trong công tác chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa”.

fb yt zl tw