Từ khóa: "tài chính"

6 kết quả

Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Trang The Banker (Anh) dẫn ý kiến của các chuyên gia nhận định lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024. Theo đánh giá của của Quỹ đầu tư VinaCapital, năm nay tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 6-6,5%, đưa Việt Nam trở thành một trong những môi trường tăng trưởng mạnh nhất ở Đông Nam Á.

Đột phá trong công tác huy động vốn trên địa bàn

Đột phá trong công tác huy động vốn trên địa bàn

Năm 2023, mặc dù tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn, doanh nghiệp phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản trầm lắng… nhưng lại là năm hoạt động ngân hàng trên địa bàn đạt nhiều kết quả, đặc biệt là việc huy động vốn.

Gần 100 học viên được bồi dưỡng về quản lý tài chính, ngân sách

Si Ma Cai: Gần 100 học viên được bồi dưỡng về quản lý tài chính, ngân sách

Ngày 22/5, tại huyện Si Ma Cai, Sở Tài chính tỉnh phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính, ngân sách gắn với cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công cho gần 100 học viên (là chủ tài khoản, kế toán các cơ quan, đơn vị dự toán cấp huyện; hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học tách tài khoản) trên địa bàn huyện Si Ma Cai.

fb yt zl tw