Từ khóa: "Tả Thàng"

2 kết quả

Tả Thàng kiên trì hướng thoát nghèo

Tả Thàng kiên trì hướng thoát nghèo

Tả Thàng (huyện Mường Khương) là 1 trong 10 xã nghèo nhất tỉnh. Hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã chiếm 87,7%; thu nhập bình quân đạt 19,04 triệu đồng/người/năm. Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt 6/19 tiêu chí.

fb yt zl tw