Từ khóa: "Rét đậm"

40 kết quả

Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày tới

Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày tới

Gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh tràn về khiến nền nhiệt các khu vực trong tỉnh giảm nhanh kèm theo mưa nhỏ rải rác. Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày tới, riêng vùng núi cao còn có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

fb yt zl tw