Từ khóa: "Quan trắc"

3 kết quả

Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

Thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 19 đến 21/7, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế), Đại học Y Hà Nội triển khai áp dụng thí điểm Bộ chỉ số đánh giá chất lượng môi trường bệnh viện tại 5 đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà, Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng và Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh.

Đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ

Đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ

Ứng dụng năng lượng nguyên tử ở nhiều lĩnh vực thể hiện những ưu việt trong phát triển kinh tế - xã hội, nhưng việc sử dụng năng lượng này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây hại môi trường và sức khỏe con người. Để bảo đảm an toàn bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với các sự cố bức xạ, hạt nhân và tăng cường quản lý về an toàn bức xạ tại cơ sở.

fb yt zl tw