Từ khóa: "phụ huynh học sinh"

4 kết quả

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

Lạm thu đầu năm học: Khi phụ huynh mạnh dạn lên tiếng

Lạm thu trong trường học luôn là một trong những vấn đề nóng dịp đầu năm học, được cả xã hội bàn luận. Các khoản thu có thể được "thổi phồng" và đứng dưới tên của nhiều khoản đóng góp có vẻ có lý, như đóng góp tự nguyện, đóng góp cơ sở vật chất...

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh

Ngày 16/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cha mẹ học sinh nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị, đề xuất, đóng góp của cha mẹ học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

fb yt zl tw