Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Đại biểu đã công tâm, khách quan với lá phiếu tín nhiệm

Ngày 13/11, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Khóa XVI, các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Việc lấy phiếu và đặc biệt là việc công bố kết quả lấy phiếu đã tác động lớn đến dư luận xã hội, gây sự chú ý đặc biệt của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
0957.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 15.

Để bạn đọc có thêm thông tin và góc nhìn khách quan, đa chiều về việc lấy phiếu tín nhiệm của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15, phóng viên Báo Lào Cai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI về nội dung này. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện:

PV: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch, việc lấy phiếu và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp của HĐND tỉnh vừa qua là khá mới và có phần đột xuất?

Đồng chí Vũ Văn Cài: Đây đúng là điểm mới của công tác Hội đồng nhân dân, là hoạt động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội Khóa XV về “Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn”.

IMG_1022.JPG
Các đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVI.

Tuy nhiên, nếu nói đột xuất thì không đúng, vì việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành chặt chẽ, theo đúng quy trình, các văn bản hướng dẫn thực hiện một cách ngặt nghèo.

Chẳng hạn như chậm nhất là 45 ngày trước khi khai mạc Kỳ họp 15, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, lập danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm và có văn bản yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo, các bản kê khai tài sản, thu nhập trước ít nhất 30 ngày trước kỳ họp. Ủy ban MTTQ tỉnh tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm trước ít nhất 25 ngày trước khi khai mạc kỳ họp.

Trước 20 ngày khai mạc Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND tỉnh đã gửi báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp tới các đại biểu HĐND tỉnh. Hay trước 10 ngày diễn ra Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND tỉnh có thể gửi văn bản đến Thường trực HĐND tỉnh và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu làm rõ nội dung liên quan đến căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm....

0944-8953.jpg
Đồng chí Vũ Văn Cài phổ biến quy trình lấy phiếu tín nhiệm cán bộ tại Kỳ họp.

Trình tự lấy phiếu tín nhiệm cũng được đảm bảo nghiêm minh và chặt chẽ, từ khâu quyết định danh sách người được lấy phiếu, đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận tại tổ và việc công bố kết quả thảo luận công khai, kịp thời. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi triển khai các bước cần thiết.

Để đảm bảo việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, khách quan, công tâm, các đại biểu HĐND tỉnh được cung cấp đầy đủ thông tin về người được lấy phiếu tín nhiệm và các báo cáo kê khai tài sản, thu nhập. Trong qua trình lấy phiếu tín nhiệm liên tục có sự phối hợp giữa HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nơi tập hợp và tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri về người được lấy phiếu tín nhiệm, nhất là việc giải trình, làm rõ thắc mắc của cử tri, vấn đề Nhân dân quan tâm. Điều đó cho thấy việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm là minh bạch, công khai, dân chủ, đúng quy định.

PV: Xin đồng chí cho biết nhận định của mình về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp vừa qua?

Đồng chí Vũ Văn Cài: Kết quả kiểm phiếu cho thấy việc đánh giá của cử tri thông qua đại biểu HĐND tỉnh là rất công tâm, khách quan. Cử tri và Nhân dân đang quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, hiệu quả công việc của từng người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh Khóa XVI bầu hoặc phê chuẩn. Trong quá trình thảo luận trước khi bỏ phiếu, đại biểu đã tính toán, cân nhắc cả những vị trí, người đang thực hiện các nhiệm vụ có tính phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra sai sót, có phản ứng, đánh giá trái chiều, thiếu đồng thuận của cử tri và Nhân dân.

IMG_0972.JPG
Bỏ phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

Tôi nhận thấy, kết quả của đợt lấy phiếu tín nhiệm là đáng phấn khởi, 30 người người được lấy phiếu có tỷ lệ phiếu “tín nhiệm cao” và phiếu “tín nhiệm” ở mức trên 80%. Đặc biệt là đối với đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có mức độ bỏ phiếu “tín nhiệm cao” đến 98%, nếu cộng cả phiếu “tín nhiệm” đạt 100%.

PV: Một số ít trường hợp nhận số phiếu “tín nhiệm cao” dưới 50%, số phiếu “tín nhiệm thấp” ngoài 10%. Trước đây khi bỏ phiếu bầu các chức vụ này đều có kết quả tán thành rất cao. Ý kiến của đồng chí về vấn đề này như thế nào?

Đồng chí Vũ Văn Cài: Theo tôi đây là điều bình thường, có người khi được bầu giữ chức vụ mang lý lịch, hội đủ tiêu chuẩn rất tốt, được đánh giá cao nhưng qua thực tiễn công tác, lãnh đạo, quản lý chưa thể hiện được tốt nhất vai trò, vị trí của mình, để cử tri băn khoăn, “sứt mẻ” niềm tin.

IMG_3064.JPG
Đồng chí Vũ Văn Cài tại buổi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Lào Cai.

Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm và công khai kết quả theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội theo tôi là có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, mỗi người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn biết được mình đang nhận được mức độ tín nhiệm đến đâu, mình còn những vấn đề gì cần khắc phục, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình công tác tiếp theo.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. (Khoản 1, Điều 12, Nghị quyết 96/2023/QH15 của Quốc hội).

Để rộng đường dư luận, tiếp sau phỏng vấn đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, phóng viên đã có trao đổi ngắn với một số cử tri tại thành phố Lào Cai, những người luôn theo sát diễn biến, kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh.

IMG_3074.JPG
Cử tri Nguyễn Trọng Điểm.

Tôi rất tâm huyết việc lấy phiếu tín nhiệm, tôi thấy các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao trách nhiệm với cử tri và Nhân dân khi cầm lá phiếu. Với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu và được lấy phiếu tín nhiệm, điều tôi băn khoăn là còn một số đồng chí chưa thực sự phát huy hết trách nhiệm của mình, “chưa làm tròn vai”, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri, Nhân dân và kết quả đã thấy rõ là có đại biểu nhận tỷ lệ phiếu “tín nhiệm thấp” tới 16%, số phiếu “tín nhiệm cao” chưa quá bán.

IMG_3085.JPG
Cử tri Hứa Thu Hường.

Tôi rất mừng vì qua theo dõi thấy việc bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức danh do HĐND tỉnh Khóa XVI bầu là công khai, minh bạch, dân chủ, đại biểu đã bỏ phiếu công tâm, vô tư mà không chịu áp lực hay tác động nào. Kết quả bỏ phiếu đã phản ánh đúng thực tế vấn đề cử tri quan tâm, đó là một phần của hệ quả ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân chưa được giải quyết kịp thời và thỏa đáng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Ngành văn hóa và thể thao Lào Cai nỗ lực thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Lào Cai đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; thống nhất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

Với 459 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,91 %), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế...

Làm sao tránh bất ngờ về tư tưởng?

Làm sao tránh bất ngờ về tư tưởng?

Đó là câu hỏi mà lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 254, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai luôn đặt ra cho đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn đơn vị. Từ đó, mỗi cán bộ đều trăn trở, suy nghĩ, tìm biện pháp hữu hiệu trong nắm, quản lý, định hướng tốt tư tưởng bộ đội để không bất ngờ về tư tưởng, dẫn đến các vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý.

fb yt zl tw